nieuws

Conijn: Schaf de scheiding ‘Daeb’ en ‘niet Daeb’ af

Financieel

Conijn: Schaf de scheiding ‘Daeb’ en ‘niet Daeb’ af
Huurwoningen aan Zandven, Veldhoven

Protest tegen de Woningwet op de site van Aedes. Ze wapenen zich vast voor het debat van 4 juni.

De ingewikkelde manier waarop de Woningwet de kerntaken van woningcorporaties afbakent, doet de volkshuisvesting in Nederland meer kwaad dan goed, vindt woningmarkt-expert Johan Conijn. De oplossing: de scheiding van ‘Daeb’ en ‘niet-Daeb’ afschaffen. Dinsdag 4 juni debatteert de Tweede Kamer over de Woningwet. Aedes wil aanpassing van de wet op een aantal punten, waaronder het lokaal bepalen van het werkgebied.

De Woningwet, die momenteel wordt geëvalueerd, liet woningcorporaties hun ‘kerntaken’ (diensten van algemeen economisch belang) en andere taken (niet-Daeb) in aparte bedrijfstakken onderbrengen. Geen verstandige keuze, vindt Conijn.

Johan Conijn is als adviseur en onderzoeker actief op de woningmarkt. Hij werkt nu bij Finance Ideas.  Daarnaast voert hij projecten uit voor de landelijke instellingen, waaronder Aedes en het ministerie van BZK. Eerder was Johan onder meer werkzaam bij Ortec Finance en bij het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting. Verder is hij emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Johan verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank en voorzitter van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

Middeldure huur
Zo is het bouwen van middeldure huurwoningen door de strikte afbakening geen kerntaak meer. Terwijl woningen met een huurprijs tussen 700 en 1000 euro juist hard nodig zijn en de markt dat niet oppakt, schrijft Conijn. ‘Startende huishoudens zijn hierop aangewezen, ook omdat een koopwoning minder bereikbaar is geworden.’ Het is in het publiek belang om hier op sommige plekken in Nederland een kerntaak van corporaties van te maken. Conijn stelt voor om de huur- en inkomensgrenzen voor sociale huur regionaal te laten bepalen. ‘Verhoog de DAEB-huurgrens in schaarstegebieden bijvoorbeeld naar 850 euro per maand.’

Afschaffen
Met een dergelijke, regionaal gepaste afbakening van kerntaken kan de scheiding tussen Daeb en niet-Daeb helemaal worden afgeschaft, schrijft Conijn. ‘Dan kunnen alle activiteiten van woningcorporaties worden beschouwd als publiek belang.’

Een samenvatting van het essay is te lezen op de site van Aedes, maar is ook te downloaden. (PDF)

Aedes heeft op haar site een aantal artikelen met betrekking tot haar lobby, waaronder ook een essay van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, die ook pleiten tegen de Woningwet in de huidige vorm. 

Reageer op dit artikel