nieuws

Bijna 200 klachten woekerpolissen afgerond

Financieel Premium

 Het financiële klachteninstituut Kifid heeft naar eigen zeggen al bijna tweehonderd klachten over woekerpolissen afgerond. Deels werden zaken door de verzekeraar zelf opgelost. In andere gevallen gebeurde dit door tussenkomst van een bemiddelaar.

Bijna 200 klachten woekerpolissen afgerond

Het is inmiddels een jaar geleden dat Kifid de behandeling van de klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs heeft opgepakt. Het totale aantal zaken dat nog in behandeling is, bedraagt momenteel circa zevenhonderd. Bij de behandeling gebruikt het uitspraken van de Commissie van Beroep …