nieuws

Vastgoedmarkt Toen april

Financieel

Vastgoedmarkt Toen april
Vastgoedmarkt Toen

Vastgoedmarkt verschijnt sinds 1974. In deze rubriek kijken wij maandelijks terug op transacties en ontwikkelingen die sinds die tijd zijn gemeld.

April 1982

-In de vastgoedsector tekent zich een structureel tekort af aan managementcapaciteit, waarschuwt Vastgoedmarkt. Als gevolg van de crisis in de markt is er door ontslagen een gat ontstaan tussen zittende leiding en opvolgend management. Wat zich wreekt is dat in de afgelopen jaren, hand in hand met op zich aanzienlijke uitbouw van de vastgoedactiviteiten, niet tegelijkertijd een intensief educatieprogramma is gestart ter voorziening in de toekomstige kadercapaciteit.

-AGO Verzekeringen heeft het kantoorgebouw 600 3rd Avenue in New York dat zij in 1978 verwierf verkocht aan een Japanse belegger. Het gebouw is circa 50.000 m2 groot en in de markt wordt gewag gemaakt van een mogelijke opbrengst van rond zeventig miljoen dollar. In 1978 bedroeg de verwervingsprijs veertig miljoen dollar. Omgerekend in guldens is de gerealiseerde winst aanmerkelijk hoger door de gestegen dollarkoers (namelijk van 2 gulden toen naar rond 2,50 nu). De omgerekende aankoopprijs was globaal tachtig miljoen gulden en de verkoopprijs nu omstreeks 175 miljoen gulden.

-Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zal voor rond 55 miljoen gulden de belegger worden van het te realiseren hotel met 260 kamers op de plaats van het voormalige Wijers-complex aan de NZ Voorburgwal in Amsterdam. Ontwikkelaar is HBG-dochter Mavob en de exploitant wordt Holiday Inn. Investeren in hotels is voor Nederlandse institutionele beleggers uitzonderlijk omdat doorgaans niet een normaal huurcontract wordt afgesloten maar gedeeld moet worden in de exploitatieresultaten van het hotel. Het is voor het eerst sinds begin jaren zeventig dat weer een groot hotelcomplex in de hoofdstad wordt gebouwd.

-De voorraad voor de markt (dus nu nog onbekende gebruikers) te realiseren commerciële bouwprojecten is in de afgelopen twaalf maanden -mede onder invloed van de economische teruggang- flink gedaald maar blijft toch aanzienlijk. Vastgoedmarkt inventariseerde per ultimo vorig jaar een planvoorraad van 1,6 miljoen m2 kantoren (was 2,0 miljoen m2 eind 2000), 475.000 (800.000)m2 bedrijfsruimten en 450.000 (500.000) m2 winkelruimten in plannen vanaf 2500 m2 verkoopruimte. Dit alles verspreid over bijna 300 projecten met een geraamde totale investeringswaarde van rond 7 miljard gulden. Overigens verwacht Vastgoedmarkt dat een flink deel van de plannen -ex die voor de winkels- pas bij economisch herstel gerealiseerd kan worden.

-Op initiatief van Vastgoedmarkt zal op 29 april een hockey-wedstrijd worden georganiseerd waaraan teams bestaande uit directieleden van vastgoedbeleggers/financiers en projectontwikkelaars/vastgoedadviseurs deelnemen. Van de zijde van Vastgoedmarkt wordt deelgenomen door oprichter/directeur Lucas Aardenburg en directeur-advertentie-exploitatie (tevens de organisator) Piet Lindeman. De wedstrijd begin om 16.00 uur op het kunstgras van de vereniging M.H.C. in Laren. De winnaar krijgt een wisseltrofee die wordt uitgereikt door hoofdredacteur Dirk Rompelman. Daarna borrel en stamppotmaaltijd in het clubhuis.

April 1992

-Diverse nieuwbouw woningcomplexen werden gekocht door institutionele beleggers. GAK Vastgoed heeft voor de pensioenfondsen Metaalindustrie en Koopvaardijk 210 appartementen gekocht op het Drinkwaterleidingterrein in Rotterdam. De naam wordt ‘Kralingse Es‘ en ze variëren tussen de 100 m2 en 115 m2 per stuk. De investering is 39 miljoen gulden. Het ABP kocht voor 22 miljoen gulden een toren van 24 verdiepingen met daarin 84 appartementen met drie kamers en 42 met vier kamers plus honderd parkeerplaatsen aan het Zuidplein in Rotterdam. In Scheveningen verwierf GAK Vastgoed bijna 160 appartementen voor ongeveer 40 miljoen gulden aan de Zwolsestraat. Al deze projecten, tezamen voor rond 100 miljoen gulden werden ontwikkeld en gerealiseerd door Wilma Vastgoed en Wilma Bouw. Het ABP kocht voor circa 24 miljoen gulden 120 eengezinswoningen van Eurowoningen/Blauwhoed in de Muziekwijk in Almere. Het is de tweede fase van een project dat uiteindelijk voorziet in de bouw van 450 huurwoningen met een totale investering van 75 miljoen gulden.

-Bij vastgoedbeleggers en ontwikkelaars maar ook bij ambtelijke diensten, groeit de overtuiging dat het IJ-Oeverproject ter weerszijde van en bij het Centraal Station in Amsterdam steeds verder aan potentiële allure inboet wegens gebrek aan voldoende kandidaten die zich met hun kantoren in dit gebied willen vestigen. De voorgenomen vestiging van het nieuwe hoofdkantoor van de ABN-Amro Bank bij het Station-Zuid betekent, dat in feite de belangrijkste beoogde trekker voor de IJ-Oevers is weggevallen.

-Het gemeentebestuur van Amsterdam stelt de raad voor akkoord te gaan met de bouw van een gecombineerd stadion/-transferium bij de Burg. Stramanweg in Zuidoost en het huidige Olympisch Stadion te slopen. Dit laatste na oplevering van het nieuwe stadion in 1996. De totale kosten van het project worden op 265 miljoen gulden geraamd. Daarvan 202 miljoen gulden voor het stadion en 63 miljoen gulden voor het transferium met 2500 parkeerplaatsen. De gemeente gaat de garage exploiteren. De financiering, waarbij een prominente rol is weggelegd voor president-commissaris drs. C.van Zadelhoff, is volgens B&W rond. Er zou nog een extra ‘founder’ gevonden kunnen worden die dan zijn naam aan het stadion mag geven.

-GAK Vastgoed kocht ten behoeve van aangesloten institutionele beleggers voor 35 miljoen gulden het door Provast ontwikkelde multi-functionele complex Diezerpoort aan de Zamenhofsingel/van Wevelinkhovenstraat in Zwolle. Het is nu nog in aanbouw en zal bestaan uit 7.000 m2 winkels, 4800 m2 kantoor en elf appartementen voor het beleggingsdeel. De bijbehorende parkeergarage voor 600 auto’s gaat naar de gemeente.

April 2002

-Ontwikkelaar MAB, gaat in de Parijse voorstad Rosny sur Bois een meubelboulevard ontwikkelen onder de naam ‘Domus’ met een vloeroppervlakte van 63.000 m2. Er komen 2500 parkeerplaatsen bij. De investering bedraagt 135 miljoen euro die volledig door Bouwfonds wordt gefinancierd.

-Het woningfonds Amvest heeft in drie transacties van tezamen 55 miljoen euro in totaal 540 huurwoningen verworven. Van ING Vastgoed werden 108 appartementen aan de Kennedylaan in Rijswijk gekocht, van Amstelland Ontwikkeling het net opgeleverde Mondriaangebouw aan de Zuidelijke Maasoever in Rotterdam met 160 appartementen en via een tender 272 woningen in Rotterdam en Breda van de Duitse verzekeraar Allianz. Via Troostwijk Makelaars verkocht Amvest 900 verspreid in het land gelegen woningen die inmiddels minder goed in de portefeuille pasten. De opbrengst was bijna 95 miljoen euro.

-Voor 225 miljoen euro neemt Rodamco Europe het winkelgedeelte alsmede de horeca- en leisure-functies over in het Stadshart Almere, een gemeenschappelijk project van Blauwhoed/Eurowoningen en MAB. Het gaat om 61.000 m2 detailhandel, 3900 m2 leisure en horeca, een bioscoop met 2400 stoelen, een popzaal/disco van 2000 m2 en 2000 parkeerplaatsen. Het voorziene netto aanvangsrendement bedraagt zeven procent.

Bouwmij Janssen en 3W ontwikkelen aan de rand van Venray, direct aan de A-73, de perifere winkelconcentratie Xenter. Op een terrein van zes hectare wil de combinatie 29.000 m2 ruimten bouwen voor grootschalige winkelvestigingen als Gamma, Praxis en dergelijke. De investering wordt op 27 miljoen euro geraamd. De huurprijs wordt tachtig euro per m2 per jaar.

Unileverpensioenfonds Progress heeft voor 10,2 miljoen euro het winkelcentrum Deppenbroek in Enschede verkocht aan ING Vastgoed. Het gaat om 6800 m2 winkels. Het bruto-aanvangsrendement vrij op naam bedraagt 7,75 procent.

Redevco UK, de Britse tak van het gelijknamige vastgoedfonds van de familie Brenninkmeijer mag de C&A vestiging aan 33-41 Princess Street in het centrum van Edinburgh herontwikkelen, samen met het naastgelegen pand waarin vroeger Burberry was gevestigd. Na sloop wordt een nieuw complex gerealiseerd met 8.000 m2 winkels en enige kantoren. Redevco schat de beleggingswaarde bij oplevering over twee jaar op omgerekend zeventig miljoen euro.

-Voor naar verluidt rond 35 miljoen euro heeft Credit Suisse te Zürich/Frankfurt het Eneco Building aan de Rochussenstraat 198-210 in Rotterdam bij de noordelijke entree van de Maastunnel gekocht van particuliere beleggers. Het gebouw bevat 16.250 m2 kantoorruimte en parkeerruimte voor 335 auto’s. De gemeente heeft een langjarig huurcontract en heeft onderverhuurd aan o.a. Eneco. Insignia BDR adviseerde koper.

April 2012

ABN Amro Real Estate Finance financiert de bovenbouw van het project De Markthal van Provast in Rotterdam voor 85 miljoen euro. De totale investeringswaarde van het project zou rond de 175 miljoen euro liggen. Het project in het Laurenskwartier bestaat uit een vierlaagse ondergrondse parkeergarage met 1200 plaatsen, 8.000 m2 winkelruimte en een grote overdekte marktvloer en 226 appartementen waarvan 124 in de koopsector en 102 in de huur. De parkeergarage is verkocht aan de gemeente, de winkels en marktvloer aan vastgoedfonds Corio en de huurappartementen aan Vesteda. Met de transactie met ABN Amro is nu het gehele project gefinancierd. De oplevering wordt voorzien in 2014.

Deka Immobilien heeft voor 133 miljoen euro het kantoorgebouw The Rock gekocht in de Zuidas in Amsterdam. Het bevat 29.600 m2 vloeroppervlakte. Verkoper, de Ierse Evans Rendall, betaalde begin 2007 voor het gebouw 165 miljoen euro.

Bouwfonds European Residential Fund uit Hoevelaken heeft voor circa 70 miljoen euro drie woningcomplexen in Nederland aangekocht. Het gaat om 184 woningen in de wijk Morgenstond in Den Haag afkomstig van belegger Bouwinvest met in totaal 16.250 m2 vloeroppervlakte. Verder 270 woningen in Rotterdam en 99 in Leiden met in totaal 30.000 m2 vloeroppervlakte. Deze waren afkomstig van Vesteda. Colliers adviseerde beide verkopende beleggers.

Altera Vastgoed heeft voor de sectorportefeuille Woningen voor 9,8 miljoen euro een appartementencomplex gekocht op het landgoed Alverna aan de Boekenroodeweg in Aerdenhout. Het gaat om 24 woningen met parkeerplaatsen in een onderliggende garage.

-De vraag naar huurwoningen in de vrije sector in ons land neemt de komende acht jaar toe met 75.000 eenheden. Twee jaar geleden werd nog uitgegaan van een daling van de vraag met 45.000 huurwoningen. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Oorzaak van de toegenomen vraag is dat als gevolg van de economische crisis minder mensen een huis durven te kopen. De omvang van de gereguleerde (gesubsidieerde) huursector neemt af. Inwoners van steden of regio’s met weinig huurwoningen en huurders in de vrije sector moeten rekening houden met huurstijgingen die boven het inflatiecijfer uitkomen, aldus het onderzoek.

-Kunstverzamelaar Joop Caldenborgh gaat op het Wassenaarse landgoed Voorlinden een museum bouwen voor zijn collectie. Voor circa 15,5 miljoen euro heeft hij het 40 ha grote landgoed aan de rand van de duinen gekocht van KPN. Bij de gemeente is inmiddels een bouwplan ingediend voor 7500 m2 museumruimte, waarvan 4500 m2 bovengrond.

Reageer op dit artikel