nieuws

Onderzoek naar verdozing van het landschap

Financieel

Onderzoek naar verdozing van het landschap

Het aantal distributiecentra en datacentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Het College van Rijksadviseurs gaat de ‘verdozing’ van het landschap onderzoeken.

Dat meldt  het College van Rijksadviseurs op zijn website. Deze instantie adviseert het Rijk over de ruimtelijke kwaliteit, zoals  transformatie, mobiliteit en de stad,  en de impact van de energietransitie.

Aanleiding voor het onderzoek is met name de groei van de super oversized distributiecentra, ook wel XXL DC’s genoemd.  Met oppervlaktes van zo’n 40 duizend vierkante meter of meer staan ze als enorme, raamloze dozen in het landschap, schrijft het College.  En dat landschap is juist zo belangrijk voor recreatie, natuur en als (internationale) vestigingsvoorwaarde. Bovendien is elke vierkante meter hard nodig voor de verduurzaming van de landbouw.

De snelle groei van de XXL DC’s is het meest zichtbaar in Noord-Brabant, waar logistieke hotspot Tilburg-Waalwijk de nationale koploper is. Begin 2017 telde Nederland maar liefst 28 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed. En die groei zet door. Het totale vloeroppervlak van de distributiecentra is de afgelopen vijf jaar met twintig procent gestegen, mede veroorzaakt door de groeiende populariteit van het online shoppen. Naast distributiecentra groeien ook mega-kassencomplexen en datacenters, zoals het Google datacenter in de Eemshaven. Door de groei van online dataverkeer zal naar verwachting ook het oppervlakte aan datacenters verdubbelen in de komende jaren.

Verdozing

Die opmars baart zorgen. Afgelopen jaar werd deze trend steeds vaker in de media gesignaleerd. Het woord ‘verdozing’ is al eens tot woord van de dag gekozen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade uitte ook zijn zorgen in een interview in Trouw:  ‘Prachtige uitzichten staan onder druk. Wij zien dit als een bedreiging van het Nederlandse landschap, zeker omdat er vaak geen coördinatie is geweest voordat zo’n doos wordt neergezet.’

Ook landschapsarchitect Adriaan Geuze gaf recent aan in een uitzending van Nieuwsuur in paniek te raken door de snelle uitbreiding van bedrijventerreinen vol hallen: ‘Chinese toestanden… En het houdt niet op!’

Verkenning en ontwerpend onderzoek

Om meer zicht te krijgen op wat er nu precies gebeurt, wat er nog in de pijplijn zit, wat de trends zijn, wat precies de ruimtelijke impact is van de verdozing, welke sturingsmechanismen er zijn en wat we kunnen doen om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, is het College van Rijksadviseurs een onderzoekstraject gestart. Na een succesvolle expert-meeting, waarin experts vanuit diverse disciplines de ontwikkelingen belichtten, heeft het College van Rijksadviseurs Stec Groep, een adviesbureau met marktexpertise in logistiek, gevraagd om een trendverkenning uit te voeren. Deze verkenning vormt de input van een ontwerpend onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door Rademacher en De Vries. Na de zomer worden de uitkomsten hiervan gepresenteerd.

Reageer op dit artikel