nieuws

INREV lanceert Europese Asset Level Index

Financieel

Beleggingen in Europees vastgoed hebben volgens de nieuwe pan-European Quarterly Assel Level Index van INREV in het vierde kwartaal van 2018 een totaal rendement opgeleverd van 2,44 procent. Daarvan bestaat 1,52 procent uit waarde ontwikkeling en 1,01 procent uit het directe rendement.

INREV lanceert Europese Asset Level Index

De nieuwe Europese kwartaalindex op gebouwniveau werd gelanceerd tijdens het jaarcongres van INREV, de Europese branchevereniging voor niet-beursgenoteerd vastgoed, in Venetië. De index werd gepresenteerd aan de 450 congresgangers door Guido Verhoef, hoofd Private Real Estate van de Nederlandse pensioenvermogensbeheerder PGGM. Voor de Europese vastgoedbeleggingsmarkt is de index, waar jarenlange voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan,  een ‘grote stap voorwaarts in transparantie’.

Het is volgens INREV de eerste pan-Europese gebouwindex op kwartaalbasis. Alleen Nederland en het Verenigd Koninkrijk kenden tot dusverre dergelijke kwartaalindices. Opmerkelijk genoeg wordt de index volledig ondersteund door de Nederlandse ROZ, die aan de basis stond van de vroegere ROZ IPD-index. Die  index werd enkele jaren geleden overgenomen door de wereldwijde indexprovider MSCI en voortgezet onder de naam  MSCI Netherlands Quarterly Property Index. Onvrede onder gebruikers over de wijze waarop MSCI met de data omgaat zou naar verluidt een reden zijn waarom institutionele vastgoedbeleggers, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, meer heil zien in de index van een niet-commerciële partij zoals INREV.

500 miljard

De nieuwe index volgt de prestaties van 7.000 gebouwen met een totale waarde van 150 miljard euro. De data worden geleverd door 32 partijen, waarvan 29 vastgoedvermogensbeheerders en drie pensioenfondsen en verzekeraars. Streven is volgens INREV’s ceo Lonneke Löwik een omvang van 500 miljard euro binnen vijf jaar te bereiken.

Löwik sprak in een toelichting aan de verzamelde vastgoedpers over ‘een game changer’ voor de niet-genoteerde vastgoedsector. ‘Hoe groter de index wordt des te meer profijt beleggers en vastgoedvermogensbeheerders er van zullen hebben wat betreft de kwaliteit en de breedte van de data. Deze index zal een belangrijke rol gaan vervullen bij het aantrekken van nieuw kapitaal voor de sector.’

INREV heeft ook plannen om samen met zusterorganisaties in Amerika en Azië een wereldwijde Real Asset Index op te tuigen.

Tweede index

Tijdens het congres werd woensdag nog een tweede index gelanceerd. Dit betrof de INREV European Open End Diversified Core Equity Fund Index. Deze index volgt de verrichtingen van alle twaalf niet-genoteerde open-end vastgoedfondsen, die in dit specifieke segment in Europa actief zijn. De deking is dus 100 procent. De betreffende fondsen hebben een portefeuille van in totaal 24 miljard euro. Volgens Löwik zal de index vooral Amerikaanse en Aziatische beleggers over de streep trekken om meer in dergelijke Europese fondsen te beleggen.

Reageer op dit artikel