nieuws

Is een inverse rentecurve een teken aan de wand?

Financieel

Voor sommige analisten is voorspellen niet moeilijk. Zij bestuderen de rentecurve en zodra het verschil tussen de lange en korte rente negatief is, beginnen zij te waarschuwen voor een recessie.

Is een inverse rentecurve een teken aan de wand?

Een negatief renteverschil is een teken aan de wand omdat dit algemeen wordt gezien als een betrouwbare recessie-indicator. Zeker voor de VS waar tijdens de afgelopen vijftig jaar de rentecurve voorafgaand aan elke recessie negatief is geworden. Slechts één keer is er een verkeerd signaal afgegeven.

Op 22 maart is het verschil tussen de Amerikaanse tienjaars- en driemaandsrente voor het eerst sinds augustus 2007 weer negatief geworden. Normaal gesproken is dit renteverschil positief. Het negatieve renteverschil heeft een klein weekje aangehouden en is nu weer positief. Dit betekent niet dat hiermee het eerdere signaal is komen te vervallen. In het verleden is het vaker voorgekomen dat de rentecurve na een inversie weer even positief werd om daarna toch weer negatief te worden. In de afgelopen dertig jaar zat er gemiddeld een vertraging van 9 tot 18 maanden tussen de initiële inversie en het begin van een recessie in de VS.

Maar het is de vraag of er überhaupt wel sprake is geweest van een echt recessiesignaal. Er zijn redenen dat het deze keer anders is omdat er structurele factoren zijn (centrale banken die meer obligaties zijn gaan aanhouden, regelgeving die financiële instellingen ertoe aanzet om meer overheidsobligaties op de balans te hebben) die de rentes op langer lopende leningen neerwaarts beïnvloeden. Maar aan de andere kant is het wel zo dat de recente vervlakking van de rentecurve is opgetreden tegen een achtergrond van tegenvallende economische cijfers. Ook kan een omgekeerde rentestructuur, indien deze lang aanhoudt, een groeivertraging in gang kan zetten. Als de lange rente lager is dan de korte rente wordt het namelijk voor banken minder aantrekkelijk om krediet te verstrekken.

Een eventuele recessie in de VS betekent niet noodzakelijkerwijs dat Europa dan ook in een recessie terechtkomt maar zal het reilen en zeilen hier natuurlijk wel beïnvloeden. Een reden te meer voor de ECB om het monetaire beleid erg ruim te houden. Een einde aan de lage renteomgeving – met een driemaandsrente die mogelijk tot eind 2020 negatief blijft en een benchmark tienjaarsrente niet hoger dan een kwart procent – lijkt voorlopig dan ook nog niet in zicht.

Maarten Leen, ING Global Markets Research, verzorgt samen met collega Bert Colijn beurtelings  de rubriek  Geld & kapitaalmarkt in Vastgoedmarkt.

Reageer op dit artikel