nieuws

Brexit: vastgoedfinanciers over op ‘damage control’

Financieel

Om de schade te beperken van de onzekerheid over de Brexit zullen financiers proberen hun probleemleningen te herstructureren of herfinancieren.

Brexit: vastgoedfinanciers over op ‘damage control’

Dat voorspelt Scope Ratings in rapport. Volgens de kredietbeoordelaar vergroot de toenemende kans op een Brexit zonder deal het risico op leningen op commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. De vastgoedvraag komt verder onder druk door een nieuw belastingregime voor waardestijgingen en huurinkomsten. Dat regime heeft invloed op beleggingen in alle typen vastgoed.

De waarden van commercieel onroerend goed reageren negatief op het vergroten van de kans op een Brexit zonder deal. Door het afnemende consumentenvertrouwen en de afvlakkende economische groei zal er vooral minder vraag zijn naar kantoren en winkels. Een groeivertraging van de Britse economie zal de wanbetalingspercentages doen toenemen, denkt de kredietbeoordelaar.

Voor de rest van 2019 verwacht Scope Ratings een verdere daling van prijzen voor commercieel vastgoed in Groot-Brittannië. De kans op waardeconvenantbreuken wordt daardoor groter.

Impasse

De waarschuwing van Scope Ratings komt tegen de achtergrond van aanhoudende onzekerheid over de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen. Bij een indicatieve stemming op 1 april in het Lagerhuis kreeg geen van de vier opties een meerderheid.

Ditmaal was het voorstel in de douane-unie met de EU te blijven het dichtst bij succes, met dank aan Labour die bereid was drie opties te steunen. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen. Het andere plan dat enige kans werd toegedicht, ‘Common Market 2.0‘ naar voorbeeld van Noorwegen, haalde het met een groter verschil niet: 261-282.

Het voorstel een referendum te houden over welke Brexitdeal dan ook werd met 280-292 verworpen. Het idee het parlement de macht te geven een brexit zonder deal tegen te houden door artikel 50 in te trekken vond de minste weerklank: 191-292.

Reageer op dit artikel