nieuws

‘157.000 woningen tekort in 2030’

Financieel

Door het achterblijven van de nieuwbouw hebben bijna alle provincies in 2030 te maken met een tekort aan woningen, stellen economen van ABN Amro. 

‘157.000 woningen tekort in 2030’

In een rapport constateert de bank dat de productie van nieuwbouw de komende jaren terug zal lopen. Daarbij baseren de economen zich op het aantal afgegeven vergunningen, een goede indicator van de bouwproductie. Dat daalde vorig jaar met 5,7 procent. Als die afname zich voortzet is er in 2030 een tekort van 157.000 woningen.

Ook in krimpprovincies

Waar de oververhitting van de woningmarkt en de daaraan gepaarde tekorten zich nu vooral laten voelen in de Randstad, ontstaan er in 2030 ook in provincies met veel krimpgebieden als Drenthe, Groningen en Limburg tekorten. Alleen in Friesland en Zeeland zal in 2030 sprake zijn van een overschot, zo voorspellen de economen van ABN Amro.

Reageer op dit artikel