nieuws

Tweede Kamer wil meer rek voor middenhuur

Financieel

De Tweede kamer debatteerde op 27 maart over de middenhuur. De vraag is steeds hoe lenig Ollongren wil worden om de bouw van middenhuurwoningen te versoepelen.

Tweede Kamer wil meer rek voor middenhuur
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)

Een groot deel van de Tweede Kamer wil het bouwen van middeldure huurwoningen door corporaties makkelijker maken door de zogenaamde markttoets af te schaffen. Minister Ollongren ziet weinig in die maatregel. Zij stelde vandaag in een Kamerdebat voor om de markttoets wel te verruimen. Kamerlid Ronnes (CDA) verzocht de regering te onderzoeken of de corporaties meer investeren in
huurwoningen met een huur tussen de 700 en de 1.000 euro indien lokaal de daeb grenzen zo gedefinieerd zijn.

Corporaties

Woningcorporaties moesten zich van het vorige kabinet vooral bezighouden met hun kerntaak: het bouwen van sociale huurwoningen. Het hogere huursegment, tussen de 700 en 1000 euro, moet vooral aan de vrije markt worden overgelaten. Corporaties mogen in principe wel middenhuur bouwen, maar daarvoor moet de gemeente eerst een zogenaamde markttoets doen om te onderzoeken of er echt geen private marktpartijen zijn die willen bouwen.

Oude vrijster

Het probleem met de huidige daeb is dat gemeenten het vooral als een complexe methode ervaren, waarmee het bouwen van middenhuur door corporaties te lastig is. Corporaties bouwen inmiddels al jaren nauwelijks meer woningen boven de huursubsidiegrens van 720 euro. Ook de markt bouwt nauwelijks in deze prijsklasse. In Amsterdam is er in de gemeenteraad al gevraagd om een onderzoek naar het effect van de maatregelen. Vastgoedbeleggers zien het niet meer zitten om te investeren in Amsterdams vastgoed, waardoor het een oude vrijster dreigt te worden.

Doorschieten

De oppositiepartijen in de Kamer, en coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, vragen de minister tijdens het debat waarom de toets niet helemaal kan worden afgeschaft, maar Ollongren voelt daar weinig voor. Ze denkt dat het compleet vrijgeven van de bouw van middenhuurwoningen door corporaties juist een afschrikkende werking heeft voor marktpartijen. ‘We willen de daeb verruimen, omdat het voor gemeenten teveel rompslomp oplevert. Maar we moeten niet helemaal doorschieten naar de andere kant. Dat is een te grote gok.’

Wel of niet afschrikken

CDA-kamerlid Ronnes denkt niet dat corporaties een voorsprong hebben bij de gemeente ten opzichte van marktpartijen. ‘De relatie van gemeentebesturen met corporaties is beter dan die met projectontwikkelaars’. Ronnes diende samen met ChristenUnie en GroenLinks een motie in om corporaties een vrijstelling te geven voor de markttoets bij een huurwoning tussen de 700 en de 1000 euro.

Ollongren weinig soepel

Minister Ollongren wil met de Wet maatregelen middenhuur de markttoets aanmerkelijk versoepelen. zodat corporaties èn marktpartijen sneller meer woningen gaan bouwen. Maar de oppositie vindt de rek die de minister voorstelt nog niet soepel genoeg.

Reageer op dit artikel