nieuws

Sombere ECB stelt renteverhoging uit

Financieel

De markt had er al op gerekend dat bij het ECB-rentebesluit van afgelopen 7 maart de verwachtingen verlaagd zouden worden, maar liet zich toch verrassen door de somberheid van de centrale bank.

Sombere ECB stelt renteverhoging uit

Vooral de verlaging van de verwachte economische groei van de eurozone voor dit jaar van 1,7 procent naar 1,1 procent sprong in het oog. De verlaging van de inflatieverwachting deed hier overigens niet veel voor onder. Voor 2019 wordt nu gemiddeld gerekend op 1,2 procent inflatie op jaarbasis in de eurozone. In december ging de ECB nog uit van 1,6 procent inflatie.

De centrale bank hanteert een inflatiedoel van bijna 2 procent op middellange termijn. De oorzaken voor deze bijstellingen zijn niet nieuw. ECB-voorzitter Draghi noemde zaken als de handelsoorlog, Brexit, de problemen in China, de instabiele situatie in Italië en de terugval in de Duitse auto-industrie. Draghi benadrukte overigens dat de ECB de kans op een recessie in de eurozone als geheel klein acht. Hij gaf aan dat de ECB uitgaat van vertraging van de groei en niet van krimp. Na deze somberheid was het niet verwonderlijk dat de centrale bank vervolgens aangaf dat in 2019 geen renteverhoging zal komen. Sommige ECB-beleidsleden opperden maart 2020 als een moment voor deze eerste verhoging, maar daar is nog niet officieel over gestemd. Verder kondigde Draghi ook een nieuwe ronde het zogenaamde TLTRO-programma aan. Onder dit programma kunnen commerciële banken tegen een rente van minimaal 0 procent voor maximaal 2 jaar lenen bij de ECB.

Kapitaalmarkt

De rentes op de kapitaalmarkt lieten een daling zien na de mededelingen van de ECB. Vooral het feit dat de centrale bank na de verlaging van de verwachtingen én de aankondiging van nieuwe leningen voor de banken bleef waarschuwen voor neerwaarts risico, zorgde voor veel vraag naar veilige havens zoals staatsleningen.

De Duitse 10-jaars staatsrente, het belangrijkste kapitaalmarkttarief van de eurozone, daalde in de dagen na het rentebesluit tot een stand van 0,05 procent. Een dergelijke lage stand heeft sinds oktober 2016 niet meer op de koersborden gestaan. Ook de Nederlandse 10-jaars staatsrente zocht de dieptepunten van de herfst van 2016 op. De rente bereikte een dieptepunt van 0,14 procent.

Harco Nijland, senior advisor EY Montesquieu, verzorgt maandelijks een rubriek voor Vastgoedmarkt over de ontwikkeling in de geld-en kapitaalmarkten.

Reageer op dit artikel