nieuws

Rem financiering is ‘niet per se probleem’

Financieel

Rem financiering is ‘niet per se probleem’

Het aantrekken van de teugels door het Bazels comité hoeft geen probleem te zijn voor de Nederlandse beleggingsmarkt voor commercieel vastgoed.

Dat zegt Rob Nijskens, econoom op de divisie Financiële Stabiliteit van de Nederlandsche Bank. Volgens Nijskens zijn er steeds meer verschillende financieringsbronnen. ‘Vastgoedleningen zijn minder dan voorheen het domein van Nederlandse grootbanken. Buitenlandse financiers zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt actiever geworden door de komst van buitenlandse beleggers. Ook de opkomst van niet-bancaire financiers draagt bij aan de grotere diversiteit aan geldbronnen. Het betekent dat het kredietrisico niet alleen op de Nederlandse financiële sector rust.’

Rob Nijskens (DNB): ‘Reken jezelf niet rijk’

Rob Nijskens (DNB): ‘Reken jezelf niet rijk’

Compleet zicht op de financiering van vastgoed heeft DNB niet, geeft Nijskens desgevraagd aan. Nederlandse financiers hebben 40 miljard euro aan vastgoedleningen uitstaan op een totaal van 130 miljard euro aan commercieel onroerend goed in Nederland. ‘De verdeling van de overige 90 miljard euro over eigen vermogen en financiering buiten de Nederlandse banken om kunnen we niet kwantificeren.’ Er is overigens wel een initiatief om de niet-bancaire financiers als MN en Axa in beeld te brengen. Maar die vallen onder het toezicht van de AFM, en niet onder dat van DNB.

Reageer op dit artikel