nieuws

Ollongren: automatische taxatie tegen overwaardering

Financieel

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekijkt of modelmatige waardebepaling van woningen een alternatief is voor het fysieke taxatierapport.

Ollongren: automatische taxatie tegen overwaardering
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)

Dat meldt minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het voordeel hiervan is dat een modelmatige taxatie onafhankelijker tot stand komt’, aldus de bewindsvrouw.  Met gemiddeld 5,3 procent te hoge woningwaarderingen ondermijnen taxateurs de effectiviteit van de LTV-limiet. Ook dragen ze bij aan de oververhitting van de markt, zo constateert de Nederlandsche Bank na onderzoek.

Het streven is dat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) in 2019 begint met het accepteren van modelmatige waarderingen op basis van de richtlijn bij de verstrekking van hypotheken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), en dat de sector hierop zal volgen.

Tegelijkertijd bekijkt een werkgroep de mogelijkheid om het taxatieproces anders in te richten. Want, schrijft Ollongren: ‘Door de huidige inrichting van het systeem hebben de betrokken partijen – koper, verkoper, makelaar, adviseur en hypotheekverstrekker – bij de aankoop van een huis belang bij een taxatiewaarde die ten minste de koopsom is.’

Sinds de implementatie van de Mortgage Credit Directive (MCD) in 2016 is het mogelijk een modelmatig bepaalde waarde te gebruiken voor de hypotheekaanvraag. Een nota van toelichting schrijft voor dat modelmatige waarderingen in overeenstemming moeten zijn met internationaal erkende normen voor waardebepaling.

Modelmatige waarderingen worden nog niet geaccepteerd voor NHG-hypotheken. Een aantal geldverstrekkers biedt modelmatig waarderen als mogelijkheid aan voor consumenten voor niet-NHG-hypotheken.

Reageer op dit artikel