nieuws

Hoe hoog is de hypotheek op terrein Enka en Akzo Nobel?

Financieel

PingProperties heeft de financiering voor zijn Corporate Office Fund III bij NIBC Bank verlengd en uitgebreid.

Hoe hoog is de hypotheek op terrein Enka en Akzo Nobel?

De bank financierde al 34.500 m2 van het voormalige terrein van Enka en Akzo Nobel aan de Velperweg in Arnhem. De nieuwe financiering is voor het hele complex van 70.0o0 m2 en de aanstaande herontwikkeling. Als eerste wordt gebouw C5 volledig gerenoveerd met een nieuwe gevel en nieuwe installaties.

Voor de financiering heeft PingProperties Corporate Office Fund III aan NIBC een recht van hypotheek verleend tot een maximumbedrag van 57.675.000,00 euro exclusief rente en kosten, blijkt uit de akte van hypotheek en pand. Hoeveel van die faciliteit als lening is opgenomen is niet bekend.

In 2012 kocht PingProperties op deze locatie 7 hectare met 70.000 m2 kantoor- en laboratoriumgebouwen. Later verwierf PingProperties nog eens ruim 7 hectare aan gronden. Daarvan verkocht het in 2017 5,0 hectare aan de KlokGroep/BPD voor de ontwikkeling van een woonwijk.

Het voormalig terrein van Enka en AkzoNobel moet veranderen in een multifunctioneel gebied met werken, wonen en onderwijs. Het afronden van onderhandelingen met bestaande en nieuwe huurders was in december 2018 het startsein voor de grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. PingProperties sloot langdurige overeenkomsten met bestaande huurder Teijin Aramid en nieuwkomer RijnIJssel. De komst van RijnIJssel betekent de toevoeging van de onderwijsfunctie aan de al bestaande werkfunctie.

Teijin verhuist naar een nieuw kantoor op het terrein. De achtergelaten ruimte wordt door roc RijnIJssel gehuurd.

PingProperties bracht de financiering zelf tot stand en werd geadviseerd door Loyens en Loeff. NIBC werd bijgestaan door NautaDutilh.

Reageer op dit artikel