nieuws

Somberheid trekt rente verder omlaag

Financieel

Tijdens het rentebesluit van de ECB van donderdag 24 januari ontkwam ECB-voorzitter Mario Draghi er niet aan om de vooruitzichten voor de economie van de eurozone te verlagen.

Somberheid trekt rente verder omlaag

In centrale bankiers jargon heette het dat de risico’s voor de economie van de eurozone ‘moved to the downside’ in plaats van het eerder gehanteerde ‘risks remain balanced’. Volgens analisten maakt een dergelijke wijziging in de woordkeus de weg vrij om bij het volgende rentebesluit (7 maart 2019) een nieuwe indicatie te geven over het te verwachten monetaire beleid. De markten zijn hiermee enigszins voorbereid op de mogelijkheid van belangrijke mededelingen naar aanleiding van de ECB-rentevergadering van maart.

De beleidsmakers van de ECB kunnen ondertussen de macrocijfers bestuderen om te beoordelen of de terugval tijdelijk of meer structureel van aard is. Een verdere renteverlaging wordt overigens door de markt niet verwacht. Wel zou de ECB de indicatie van het moment waarop de eerste renteverhoging plaatsvindt verder weg in de tijd kunnen schuiven. Een aantal analisten heeft dit inmiddels al gedaan. Zij hebben de verwachting voor de eerste renteverhoging verschoven naar gemiddeld medio 2020. Het officiële standpunt van de ECB hieromtrent is nog steeds dat de eerste renteverhoging niet voor de zomer van 2019 plaatsvindt.

Kapitaalmarkt

De rentes op de kapitaalmarkt blijken niet bestand tegen de aanhoudende stroom van negatieve berichten over toestand van de economie. Van recente datum is bijvoorbeeld de forse neerwaartse bijstelling van de economische groeiverwachtingen door de Europese Commissie. De EC stelt de verwachte groei voor de eurozone voor 2019 bij van 1,9 procent naar 1,3 procent. Ook de inflatieverwachting voor 2019 wordt verlaagd van 1,8 procent naar 1,4 procent. Als oorzaken voor deze somberheid worden onder andere genoemd de terugval van de Chinese economie, de handelsoorlog, brexit en het terugdraaien van de fiscale stimulering in de VS.

Na deze berichten daalde de Duitse 10-jaars staatsrente tot een stand van 0,115 procent. We moeten terug naar het najaar van 2016 voor dergelijke lage standen voor dit belangrijkste kapitaalmarkttarief van de eurozone. Een lichtpuntje vormt overigens de arbeidsmarkt. Stijgende lonen en een toenemend aantal banen zijn voor sommige economen en analisten een reden om geen diepe recessie te verwachten.

Harco Nijland, senior advisor EY Montesquieu, verzorgt maandelijks voor Vastgoedmarkt de rubriek Analyse Rentemarkten. 

Reageer op dit artikel