nieuws

DNB voorziet verdere afvlakking economische groei

Financieel

DNB voorziet verdere afvlakking economische groei
DNB-hoofdkantoor

Volgens de DNB-conjunctuurindicator, die onlangs is vernieuwd, is de conjunctuur in Nederland begin 2018 omgeslagen. De indicator voorziet in de komende zes maanden van dit jaar een verdere afvlakking van de groei van het bruto binnenlands product (bbp), conform de raming door DNB in december 2018.

In het tweede kwartaal van dit jaar zal de bbp-groei iets onder de trendgroei uitkomen.

Vanaf 25 februari 2018 is de vernieuwde DNB-conjunctuurindicator te vinden op de website van DNB.  Sinds 1999 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) deze indicator op haar website.

De conjunctuurindicator heeft tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren. De voorlopende indicator blikt tot zes maanden vooruit. Deze is samengesteld uit vijf deelreeksen: het vertrouwen van consumenten in het economische klimaat over de komende twaalf  maanden, de verwachte bedrijvigheid in Duitsland, nieuwe orders van de productiesector, ingekochte materialen van de productiesector en de korte rente.

De DNB-conjunctuurindicator voorziet in een verdere afvlakking van de bbp-groei in de komende zes maanden van dit jaar. In het tweede kwartaal bevindt de voorlopende indicator zich onder het niveau van de horizontale as, wat suggereert dat de bbp-groei verder vertraagt en iets onder de trendgroei zal uitkomen. De door de indicator voorspelde verslechtering van het conjunctuurbeeld komt globaal overeen met de in december 2018 gepubliceerde raming van DNB voor de Nederlandse economie. DNB raamde toen voor 2019 en 2020 een groei van 1,7 procent.

Reageer op dit artikel