nieuws

Nut en noodzaak van een huuraanbieding

Financieel Premium

Nut en noodzaak van een huuraanbieding

Bij het Hof Arnhem-Leeuwarden lag in de zomer van 2018 de vraag voor of er op basis van een huuraanbieding een huurovereenkomst tot stand was gekomen tussen een huurder en verhuurder. Hoe zit het ook al weer?

Volgens het huurrecht is sprake van een huurovereenkomst als de verhuurder het gebruik van een zaak verschaft en de huurder hiervoor een tegenprestatie verricht. Ontbreekt een van deze twee essentialia (‘gebruik’ of ‘tegenprestatie’), dan is geen sprake van …