nieuws

 ‘Kabinet moet aftrek hypotheekrente verder beperken’

Financieel

Het kabinet moet nog deze regeerperiode nieuwe plannen maken om de hypotheekrenteaftrek nog verder te beperken. Dit is nodig om meer rust te brengen op de onstuimige woningmarkt. Vanwege de lage rente en de hoogconjunctuur is ‘nu het moment’ om door te pakken.

 ‘Kabinet moet aftrek hypotheekrente verder beperken’

Dat stelt Maarten Camps, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), in economenblad ESB. De instabiliteit op de huizenmarkt is volgens hem de belangrijkste oorzaak van het grillige karakter van de Nederlandse economie. Hij laat zich niet uit over de vraag naar welk percentage de hypotheekrenteaftrek verder moet worden afgebouwd.

Camps noemt verder de oprichting van een bouwfonds voor woningcorporaties en het Rijk moet er strenger op moet toezien of provincies hun bouwplannen wel uitvoeren. Daarnaast pleit hij voor een ‘ambitieus actieplan’ voor het onderwijs. Dat is volgens Camps noodzakelijk om de structurele economische groei te verhogen.

Reageer op dit artikel