nieuws

Rabo en BNG bank stimuleren middenhuur in Limburg

Financieel

Rabobank en BNG lenen 170 miljoen euro aan Wonen Limburg Accent om het tekort aan woningen in het middenhuursegment  in Limburg aan te vullen. Wonen Limburg Accent heeft zich tot doel gesteld een passend huuraanbod te realiseren voor huishoudens met een middeninkomen. Dit is een commerciële afsplitsing van Wonen Limburg. 

Rabo en BNG bank stimuleren middenhuur in Limburg

De totale financiering betreft 170 miljoen euro, waarvan 105 miljoen wordt verstrekt door BNG en 65 miljoen door Rabo. Gezien het benodigde kredietvolume en de gewenste looptijden daarvan, is met deze verdeling gekomen tot de beste aanbieding voor Wonen Limburg.

Wonen Limburg, de grootste woningcorporatie van Limburg, voelt zich verantwoordelijk voor mensen die niet zelfstandig aan een woning geraken. Dat geldt voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor mensen met een middeninkomen. In de voorbije jaren is de vraag naar huurwoningen in het middensegment flink gestegen. Het gaat hierbij om woningen die net iets duurder zijn dan sociale huurwoningen, boven de grens van 710 euro en oplopend tot circa 1.000 euro per maand.

In Limburg zijn grotere institutionele beleggers en ontwikkelaars zich al jaren aan het terugtrekken. Daardoor ontstaat een gat dat met name de middenhuur treft

Het aanbod van deze woningen voldoet bij lange na niet aan de vraag. Bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg: ‘In Limburg zijn grotere institutionele beleggers en ontwikkelaars zich al jaren aan het terugtrekken. Daardoor ontstaat een gat dat met name de middenhuur treft. Wij zijn als corporatie verantwoordelijk voor mensen die niet zelfstandig aan een woning kunnen komen. En dat geldt hier dus ook voor mensen met een middeninkomen.’ Naast huisvesting van bijvoorbeeld basisschooldocenten, politie en starters gaat het Peeters ook om leefbaarheid in buurten en wijken. ‘Met bestaande woningen in de middenhuur en de mogelijkheid deze te ontwikkelen, heb je een actieve sleutel in handen om gemengde wijken te creëren.’ De ambitie is om de huidige portefeuille van ruim 1.850 woningen door te laten groeien naar circa 2.500 woningen tot 2025. Zowel door aankoop als door nieuwbouw.

Middenhuur onmisbaar voor gezonde lokale woningmarkt

Huishoudens die op jaarbasis net iets meer verdienen dan 40.000 euro hebben grote moeite met het vinden van passende woonruimte. Zij verdienen te veel voor sociale huur waar ze ooit zijn begonnen en te weinig voor koop. Een van de gevolgen hiervan is dat de doorstroom in het sociale huursegment stagneert en het bijvoorbeeld ook voor starters steeds lastiger wordt zich ergens te vestigen. Strengere wet- en regelgeving bepaalt bovendien dat woningcorporaties sociale huurwoningen alleen nog maar mogen toewijzen aan mensen met de laagste inkomen. Om huishoudens met middeninkomens te behouden voor de regio, heeft Wonen Limburg onlangs Wonen Limburg Accent opgericht. Een juridische afsplitsing die het mogelijk maakt om naast de kerntaak van de woningcorporatie – het realiseren van sociale huurwoningen – óók de noodzakelijke groei in het middensegment mogelijk te maken.

Financiering door Rabobank en BNG bank

Om deze commerciële activiteiten te realiseren heeft Wonen Limburg Accent een lening meegekregen van Wonen Limburg. Dit is volgens de wet eenmalig toegestaan, mits deze in 15 jaar wordt terugbetaald. Om, gezien de gunstige rentestanden, deze lening sneller af te lossen en nieuwe activiteiten te financieren, zoals het aankopen van woningen en nieuwbouwprojecten, hebben Rabobank en BNG bank een lening aan de nieuwe onderneming verstrekt. Wonen Limburg kan op deze manier het aantal uitstaande leningen terugbrengen en meer investeren in sociale huurwoningen. Naast deze financiële samenwerking wordt expertise gedeeld. Zo beschikt de Rabobank over zeer specifieke kennis over de (lokale) vastgoedmarkt. En zet BNG bank, de belangrijkste financier van woningcorporaties, haar sectorkennis in om Wonen Limburg te helpen.

Reageer op dit artikel