nieuws

‘Economie Flevoland groeit het hardst’

Financieel

 De economie is dit jaar het hardst gegroeid in Flevoland en het minst hard in Groningen. Ook volgend jaar blijft Flevoland de koploper. In Groningen krimpt de economie dan zelfs, blijkt uit cijfers van het ING Economisch Bureau.

‘Economie Flevoland groeit het hardst’

De economie in Flevoland groeide dit jaar met 3,3 procent. Volgend jaar wordt dat 2,5 procent volgens de economen van ING. In Groningen was de groei dit jaar 0,1 procent en krimpt de economie volgend jaar met 0,3 procent. Die provincie wordt hard getroffen door het terugschroeven van de gaswinning. Als dat buiten beschouwing wordt gelaten zijn de groeipercentages respectievelijk 2 en 1,5 procent.

Ook in Friesland en Drenthe bleef de economische groei achter, net als in mindere mate in Limburg en Zeeland. De provincies in de Randstad doen het juist goed, onder meer door een sterke bevolkingsgroei en een bovengemiddelde toename van de bedrijvigheid.

De werkloosheid komt volgens de ING-economen landelijk uit op 3,6 procent. Van alle provincies is de werkloosheid het laagst in Zeeland met 2,8 procent. Groningen heeft met 4,7 procent de hoogste werkloosheid gevolgd door Flevoland met 4,2 procent.

Volgens het CPB is de economie over haar hoogtepunt heen.

Nederland-België

Nederland mag bekendstaan als vlak land, in economisch opzicht heeft het wel degelijk pieken en dalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de economische groei bij voor- en tegenspoed vergeleek met die in België. Dat land reageert veel minder grillig op economische schommelingen.

Het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland steeg in eerste drie kwartalen van 2018 bijvoorbeeld met 2,8 procent op jaarbasis. In België leidde de hoogconjunctuur tot groei van ‘slechts’ 1,5 procent in dezelfde periode. De economische groei in Nederland liep in de periode van 2009 tot 2013, de jaren na de kredietcrisis, juist achter op zijn zuiderbuur. Hetzelfde patroon was te zien in eerdere periodes van economische opleving en neergang.

Huizenmarkt

De economieën van de twee buurlanden lijken veel op elkaar. Dat Nederland toch heftiger reageert op schommelingen, ligt volgens het CBS vooral aan binnenlandse bestedingen. Zo houden Nederlandse consumenten de hand steviger op de knip bij economisch ontij. Dat kom mogelijk omdat ze vergeleken met Belgen minder spaargeld en beleggingen hebben als financiële buffer. Ook de huizenmarkt is in Nederland sterker onderhevig aan schommelingen, en die heeft aanzienlijke invloed op de consumptie.

Verder wijst CBS naar het verschil tussen de overheidsuitgaven van de twee landen. In Nederland werd na de crisis flink bezuinigd, waardoor de publieke bestedingen amper stegen of zelfs daalden. De Belgische overheid bleef haar uitgaven daarentegen opvoeren in de economisch mindere jaren.

Reageer op dit artikel