nieuws

Klimaat met lage rente houdt aan

Financieel

In Europa nemen de problemen toe. Aan het politieke front is het niet alleen onrustig in Italië maar ook in Duitsland.

Klimaat met lage rente houdt aan

Door slechte resultaten bij regionale verkiezingen staat de regeringscoalitie onder leiding van Angela Merkel onder druk. Merkel zal in december haar functie van CDU-partijleider neerleggen en heeft aangegeven dat zij aan het einde van de huidige regeringstermijn een punt wil zetten achter haar politieke carrière. Een verzwakt politiek leiderschap in Duitsland kan nadelig uitwerken op de besluitvorming in Europa.

Ook economisch gezien is er de nodige tegenslag. De economie van het eurogebied is in het derde kwartaal van dit jaar met slechts 0,2 procent gegroeid. De laagste groei sinds het economisch herstel in 2013 begon. Bijzonder zorgelijk is de stagnatie van de Italiaanse economie. Voor het eerst in vier jaar is de Italiaanse economie van het ene op het andere kwartaal niet gegroeid. De toch al moeizame verhouding tussen Rome en Brussel over de begroting voor volgend jaar komt hiermee nog meer op scherp te staan.

Veelzeggend in dit verband is de brief die door de Europese Commissie aan Italië is verstuurd. In deze brief wordt gewezen op de mogelijkheid dat de buitensporige tekortprocedure tegen Italië al in november 2018 van start zou kunnen gaan. Deze procedure kan er uiteindelijk toe leiden dat Italië een boete krijgt opgelegd van de Europese Commissie. Het ECB-beleid zal Italië ook niet helpen doordat de ECB nog dit jaar stopt met het opkopen van obligaties.

Het lijkt er niet op dat de economische groei in het eurogebied snel zal aantrekken. Enquêtes gehouden onder inkoopmanagers, consumenten en producenten laten zien dat de stemming steeds minder gunstig wordt. En aangezien de inflatie (onderliggend) nog steeds ver onder de doelstelling van de ECB blijft, zal de ECB niet snel tot een verhoging van de rente overgaan. Wij gaan er vanuit dat de ECB pas eind 2019 een eerste stap zet met een verhoging van het depositotarief. Dit betekent dat de geldmarktrentes ook volgend jaar nog negatief zullen blijven. De rente op de kapitaalmarkt zal wel iets kunnen gaan stijgen maar een in de loop van 2019 afvlakkende conjunctuur in de VS zal deze stijging beperkt houden tot ruwweg twintig basispunten.

Maarten Leen, ING Global Markets Research

Meer informatie: maarten.leen@ing.nl

Deze aflevering van de rubriek Geld- & kapitaalmarkt verscheen in Vastgoedmarkt van november 2018.

Reageer op dit artikel