nieuws

Fbi blijft behouden voor vastgoedsector

Financieel

Investeerders in zogeheten fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) kunnen opgelucht ademhalen. Met het schrappen van de afschaffing van de dividendbelasting, blijft ook de FBI overeind.

Fbi blijft behouden voor vastgoedsector
In HNK worden diensten verleend door NSI, een vastgoedbelegger die gebruik maakt van de FBI-structuur.

Staatssecretaris Menno Snel stuurde maandag 15 oktober 2018 een brief naar de Tweede Kamer waarin de nieuwe situatie uit de doeken wordt gedaan. Voor de vastgoedsector was met name punt 10 van de brief het meest relevant: ‘Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling. In het regeerakkoord is aangekondigd dat fiscale beleggingsinstellingen niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Omdat de dividendbelasting wordt gehandhaafd, vervalt de directe aanleiding voor deze maatregel. Over Nederlands vastgoed gehouden door fbi’s zal in principe Nederlandse dividendbelasting worden geheven. Gelet hierop ziet het kabinet af van de voorgestelde aanpassing van het fbi-regime.’

Donderwolk boven de sector

Daarmee komt de vastgoedsector met de schrik vrij. Vooral voor beursgenoteerde fondsen hing de afschaffing van de fbi per 1 januari 2020 als een donderwolk in de lucht. Partijen als Vastned, NSI en Wereldhave zouden hier groot nadeel van ondervinden. De belangenvereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN) startte direct na de aankondiging van de maatregel een lobby bij het ministerie van Financiën om het onzalige plan van tafel te krijgen.

‘Wij zijn blij dat het op deze manier met een sisser afloopt’, zegt directeur Frank van Blokland in reactie op de brief van Snel. De belangenvereniging heeft een zwaar jaar achter de rug met de dreigende afschaffing van de fbi. Van Blokland constateerde bij het ministerie van Financiën bijzonder weinig flexibiliteit of begrip voor de sector. ‘Dat buitenlandse beleggers via de fbi in Nederland weinig bronbelasting betalen, is het ministerie een doorn in het oog. Dat door het afschaffen daarvan ook Nederlandse pensioenfondsen in een lastig parket komen, kwam minder in beeld.’

Risico voor de toekomst

De roep om het opzetten van een volwaardige Nederlandse Reit-structuur vond bij Financiën nauwelijks gehoor. Van Blokland verwacht niet dat erover wordt doorgepraat als het stof rondom het overeind blijven van de dividendbelasting is neergedaald. Daarmee blijft de fbi ook voor de toekomst een risico voor beleggers die deze entiteit gebruiken.

Reageer op dit artikel