nieuws

‘Aanvangsrendementen woningen verder omlaag’

Financieel

De beleggingsdruk op de woningmarkt zal in 2019 aanhouden en leiden tot een verdere aanscherping van het bruto-aanvangsrendement.

‘Aanvangsrendementen woningen verder omlaag’

Dat schrijft Syntrus Achmea Real Estate & Finance in zijn Outlook 2019-2021. Omdat de grens van de betaalbaarheid in de grote steden in zicht komt, verschuift de aandacht van beleggers naar de andere gebieden. De aanscherping van bruto aanvangsrendement zal plaatsvinden in onder meer de noord- en zuidvleugel van de Randstad en Midden-Nederland. In de core-markten verwacht Syntrus Achmea nog stabiele aanvangsrendementen, met in de nabije toekomst een toenemende kans op een kleine stijging.

Beleggers die hun rendement willen opvijzelen, zullen creatief moeten zijn. ‘Huurprijsstijging zal in beperkte mate mogelijk zijn. Betaalbaarheid is immers een belangrijk issue voor een grote groep huurders; de middeldure huursector dreigt zelfs voor diverse groepen te duur te worden. Nieuwe woonconcepten en andere huur- of grondprijsarrangementen kunnen hiervoor gedeeltelijk een oplossing bieden. Daarvoor is het noodzakelijk dat behoeften van specifieke doelgroepen in relatie tot het woonproduct maar ook woonmilieu worden meegenomen. Beleggers kunnen dit samen met ontwikkelaars en zelfs met gemeenten in de vroege fasen van gebiedsontwikkelingen oppakken, zodat zij invloed kunnen hebben op het uiteindelijke beleggingsproduct’, schrijft Syntrus Achmea.

Reageer op dit artikel