nieuws

VEH mist concrete maatregelen voor urgente woonproblemen

Financieel

Vereniging Eigen Huis is ‘teleurgesteld’ dat het kabinet geen concrete maatregelen aankondigt voor betaalbare energieplannen, oplossing van het woningtekort en een snelle afhandeling van de Groningse problematiek.

VEH mist concrete maatregelen voor urgente woonproblemen

De energietransitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ worden, zei de Koning in zijn troonrede. De lasten op de energienota worden echter flink verhoogd (gemiddeld 150 euro per huishouden), zonder daar bijvoorbeeld een isolatiesubsidie tegenover te stellen. Hiermee ondermijnt het kabinet het draagvlak voor de verduurzaming. De vereniging begrijpt niet dat het kabinet de energiebelasting al voor het klimaatakkoord verhoogt, terwijl er nog afspraken moeten worden gemaakt over de invulling van een woonlastenneutrale transitie.

Het geconstateerde tekort aan woningen en de hoge bouwambitie van 75.000 huizen per jaar zijn beide niet nieuw. Alles wijst er op dat deze ambitie zonder extra inspanning niet wordt gehaald. Het woningtekort loopt alleen maar verder op en de groep starters die geen huis kan vinden wordt elke dag groter. Voor een hele generatie dreigt een eigen huis onhaalbaar te worden. Daarom vindt Vereniging Eigen Huis een groot gemis dat het kabinet niet erkent dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het benodigde aantal woningen te realiseren.

Voor Groningse huiseigenaren is er nog geen nieuwe hoop op een snelle oplossing van schades en de versterking van huizen. Dat het kabinet wil wel 100 miljoen euro uittrekt is geen garantie voor een menselijke aanpak en een snelle oplossing van de problemen.

Reageer op dit artikel