nieuws

‘Rabo focust op duurzaamheid vastgoedportefeuille’

Financieel

De duurzaamheid van het onderliggende vastgoed is voortaan de sleutel bij het verstrekken van financieringen. Geen nieuwe aanpak, zegt Roel van de Bilt, maar de bank is wel strenger.

‘Rabo focust op duurzaamheid vastgoedportefeuille’
Roel van de Bilt

Een aanleiding voor de aanscherping van het financieringsbeleid, schuilt in de hosanna-stemming in de vastgoedsector, vertelt Van de Bilt. ‘De bomen groeien niet tot in de hemel. Dat hebben wij van de vorige vastgoedhausse geleerd, die eindigde in een crisis. De vastgoedmarkt profiteert volop van de huidige economische ontwikkeling. Juist nu moeten wij waken voor overmoed.’

Rabobank besloot in 2015 al om de portefeuille met vastgoedfinancieringen af te bouwen. In dat jaar viel ook het besluit om dochterbedrijf FGH Bank te integreren in de moederorganisatie. De leningen van ‘passende klanten’ werden overgenomen door Rabobank, leningen aan ‘niet-passende klanten’ werden grotendeels afgewikkeld. In de zomer van 2018 werd het restant van deze leningen – met een totale waarde van 1,3 miljard euro – overgedaan aan de voormalige Rabodochter RNHB.

De bank voert nu een zogeheten consolidatiestrategie, waarmee wordt bedoeld dat het totaal aan vastgoedleningen niet zal groeien. ‘Wij zijn tevreden met ons marktaandeel. Onze leningenportefeuille bedroeg eind 2017 zo’n 23 miljard euro. Wij blijven daarmee een grote marktpartij. Maar bij de verlenging of het aangaan van nieuwe leningen letten wij scherp op de kwaliteit van het vastgoed, vooral op het gebied van duurzaamheid.’

Het aantal aanvragen voor leningen bij de bank is de afgelopen tijd flink gegroeid, vertelt Van de Bilt. ‘Wij selecteren dus extra scherp, om de portefeuille niet in omvang te laten groeien. In grote lijnen is het proces van beoordeling hetzelfde gebleven, maar op het terrein van toekomstbestendigheid hebben wij de lat hoger gelegd. Minder courante panden willen wij niet meer financieren.’

Ook heeft de bank het risicoprofiel van leningen aangepast. ‘De financieringspercentages – LTV – hebben wij iets naar beneden bijgesteld en de aflossingspercentages licht verhoogd. Daarmee sturen wij bij voor de toekomst. De vastgoedmarkt trekt steeds verder aan. Juist dan is het zaak kritisch te blijven.’

Reageer op dit artikel