nieuws

‘Informatieachterstand AFM bij zelfregulering taxateurs’

Financieel

Het verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank om wetgeving voor regulering van de taxatiebranche getuigt van een informatieachterstand.

‘Informatieachterstand AFM bij zelfregulering taxateurs’

Dat zegt Hamith Breedveld. De voorzitter van het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is ‘verbaasd’ dat de toezichthouders te weinig tempo zien. ‘We hebben juist het afgelopen jaar enorme stappen gezet op vrijwel alle terreinen.’

Sinds 1 april is er een verbeterd model taxatierapport woonruimte. De validatie-instituten die de taxaties toetsen zijn aangesloten bij het onafhankelijke NRVT. Leden van de centrale raad van het NRVT zitten daar niet meer op persoonlijke titel maar namens de organisaties en hun partners. De synchronisatie van regelgeving op basis van internationale standaarden is bijna klaar. De permanente educatie is aangescherpt. Het doorlopend toezicht voor Grootzakelijk Vastgoed en Wonen wordt uitgevoerd.

Dat de AFM en DNB geen adequate tuchtmaatregelen zien, komt volgens Breedveld door vroege signalering van onvolkomendheden in taxaties. En de tuchtrechtspraak is wel degelijk onafhankelijk, want de NRVT heeft geen bemoeienis met de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT.

Zie ook de september-editie van Vastgoedmarkt, die 21 september verschijnt.

Reageer op dit artikel