nieuws

Heijmans voelt druk op woningmarkt

Financieel

De verbeteringen bij bouwbedrijf Heijmans hebben zich in de eerste helft van dit jaar verder doorgezet. Het bedrijf zag de omzet fors stijgen en sloot de periode af met een winst van 8 miljoen euro.

Heijmans voelt druk op woningmarkt
Betere resultaten voor Heijmans.

Topman Ton Hillen sprak van een goede prestatie waarbij de positieve start van het jaar een ‘bestendigd vervolg’ werd gegeven. Het herstel trad vorig jaar  al in. Wel ervaart de bouwer steeds meer druk op de woningmarkt.

De opbrengsten van Heijmans namen toe tot 780 miljoen euro van 646 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De bouwer heeft nog voor 2,2 miljard euro aan werk op de plank liggen, hetgeen een stijging betekende van 300 miljoen euro ten opzichte van eind 2017.

Het aantal verkochte woningen van Heijmans daalde in de eerste zes maanden van het jaar tot 1065, waar dit er in de meetperiode een jaar eerder 1106 waren. Volgens Heijmans is er veel aandacht nodig voor het op peil houden van de pijplijn met nieuwe projecten. De bouwer wijst onder meer op de trage besluitvorming over nieuwbouwprojecten en het gebrek aan geschikte bouwlocaties. Ook speelt ,,krapte op de inkoopmarkt” en daarmee gepaard gaande kostenstijgingen een rol.

De bouwer ziet de toekomst van de woningbouw met vertrouwen tegemoet. Heijmans heeft nog voor 451 miljoen euro aan nieuwbouwprojecten op de woningmarkt in de pijplijn, tegen 420 miljoen euro eind 2017. Heijmans kreeg dit voorjaar onder meer woningbouwprojecten gegund in Utrecht en Amstelveen. Ook staat het bouwbedrijf vooraan als onderdeel van een consortium om de gebiedsontwikkeling rondom het beoogde nieuwe stadion van Feyenoord te volbrengen.

Bij Infra mikt Heijmans op een betere voorspelbaarheid van projecten. Op het Zaanse project Wilhelminasluis nam Heijmans een extra verlies 5 miljoen euro. Dit bedrag werd door kenners alom verwacht. Heijmans sprak van een bedrag dat binnen de eerder gestelde bandbreedte bleef.

Reageer op dit artikel