nieuws

Files op de koopwoningmarkt

Financieel

Door onvoldoende aanbod van nieuwbouwwoningen en een volledig omgeslagen koopproces op de markt van bestaande woningen, droogt het aanbod van koopwoningen steeds verder op.

Files op de koopwoningmarkt
Corporatiewoningen worden koopwoningen in Adenauerlaan in Utrecht

Dat blijkt uit de Monitor koopwoningmarkt 2e kwartaal 2018 van het Expertisecentrum Woningwaarde.  Volgens de onderzoekers gaan mensen tegenwoordig eerst kopen en pas dan de eigen woning te koop aanbieden, een volkomen ‘omgeslagen koopproces’.

Consumenten willen dus wel wat graag kopen, maar hebben steeds minder te kiezen. De meeste woningmarktgebieden kennen inmiddels een krappe tot zeer krappe koopwoningmarkt. De potentiële kopers staan in de rij bij elke woning die te koop wordt aangeboden. Het Kadaster en de NVM registreren in het tweede kwartaal van 2018 dan ook aanmerkelijk minder transacties van woningen (52.900), respectievelijk verkochte woningen (38.600) dan in het zelfde kwartaal van 2017. Dit komt neer op een daling van circa 10 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Niet verwonderlijk dat de koopprijzen in alle woningmarktgebieden verder doorstijgen, oordeelt het Expertisecentrum. Deze prijsstijging wordt ook gefaciliteerd door een groeiende overwaarde, de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog versterkt zal doorzetten. Minder aanbod en hogere inkomens betekent in dat geval verder oplopende woningprijzen.

De mediane koopprijs van de NVM ligt in het tweede kwartaal van 2018 weer 10,4 procent hoger dan een jaar geleden en ook de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (van het CBS en Kadaster) neemt met 8,8 procent toe. Dat komt overeen met de prijsstijging die Dynamic Credit rapporteert. Over de koopprijs valt nog maar weinig te onderhandelen onder de huidige omstandigheden. Gemiddeld genomen ligt de betaalde koopprijs slechts 0,1 procent  onder de vraagprijs in dit tweede kwartaal. In grote delen van Nederland met een krappe woningmarkt betalen kopers dus gemiddeld inmiddels meer dan de vraagprijs.

Door de gunstige economische ontwikkelingen en de lage hypotheekrente blijft de vraag naar koopwoningen groot, terwijl het aanbod van te koop staande woningen de laatste jaren snel is afgenomen. Deze oplopende druk op de bestaande voorraad koopwoningen leidt in de meeste regionale woningmarkten tot een aanhoudende stijging van de koopprijzen in de bestaande woningvoorraad.

Reageer op dit artikel