nieuws

ABN: huizenprijzen hoger door langere lage rente

Financieel

ABN: huizenprijzen hoger door langere lage rente
Huis Zoudenbalch, Utrecht

De huizenprijzen gaan in 2018 en 2019 harder omhoog dan eerder door ABN-Amro verwacht. Oorzaak daarvoor is de rente die waarschijnlijk langer laag blijft.

Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro in zijn woningmarktmonitor. Dit jaar worden huizen naar verwachting gemiddeld 8,5 procent duurder dan vorig jaar. Tot voor kort gingen de ABN Amro-economen uit van 8 procent. Voor volgend jaar gaat de grootbank uit van een prijsstijging van 7 procent, waar de eerdere raming 5 procent was. In oktober 2017 had ABN ook al geconcludeerd dat de woningmarkt zou profiteren van een langere lage rente; destijds paste ABN zijn renteverwachting neerwaarts aan van 1,5 naar 1 procent eind 2018.

Philip Bokeloh, econoom bij ABN Amro, verklaart: ‘De algehele verwachting is dat de rente op termijn gaat stijgen, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) het monetair beleid wil normaliseren. Maar wij vermoeden dat de ECB hier vanwege de lage inflatie alle tijd voor gaat nemen. Bovendien hebben we te maken met de reeks tegenvallende, internationale conjunctuurcijfers, de hernieuwde twijfels over Italië en de toegenomen dreiging van een mondiale handelsoorlog. Vanwege al deze redenen hebben we onze renteramingen naar beneden bijgesteld.’

De lage rente blijft de prijsontwikkeling dus voorlopig steunen, concludeert Bokeloh. ‘Bovendien stijgt het reëel besteedbaar inkomen, hoewel de loonontwikkeling in het algemeen nog achterblijft. Ook is het voor potentiële kopers door het beperkte woningaanbod steeds lastiger om een geschikt huis te vinden. Deze ontwikkelingen samen vormden de aanleiding om onze prijsramingen te verhogen.’

Als internationale dreigingen – zoals een handelsoorlog – werkelijkheid worden, dan kunnen die volgens het Economisch Bureau overigens alsnog een negatieve invloed op de woningmarkt hebben. Het gevaar bestaat dat het vertrouwen van consumenten in de economie daalt en zij terughoudender worden met het doen van grote aankopen (zoals een woning). In eerste instantie heeft een verslechtering van het sentiment een nadelige invloed op de woningverkopen. Op termijn geldt dat tevens voor de huizenprijzen.

Reageer op dit artikel