nieuws

AFM en DNB klaar met zelfregulering taxateurs

Financieel

AFM en DNB klaar met zelfregulering taxateurs
NRVT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) gaan de politiek vragen om wetgeving voor regulering van de taxatiebranche.

Dat blijkt uit een brief van de toezichthouders aan het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat in twee werkgroepen verkennen wat de voordelen en nadelen zijn van zelfregulering en wetgeving.

Volgens AFM en DNB heeft de Nederlandse taxatiebranche onvoldoende resultaat geboekt met zelfregulering. Met het NRVT is er weliswaar één onafhankelijk opererende gecentraliseerde toezichtsorganisatie. Maar het gewenste doorlopende toezicht zit nog te veel in de ontwerpfase en het tuchtrecht is onvoldoende onafhankelijk van de NRVT.

Het huidige toezicht vinden de toezichthouders onvoldoende effectief.  Van de ongeveer 1 miljoen afgegeven taxaties in de afgelopen twintig jaar leidden er maar twintig tot tuchtprocedures. ‘Dat kwam niet zozeer doordat er geen tuchtrechtelijke verwijten mogelijk waren, maar door gebrek aan inzet op doorlopend toezicht’, schrijven AFM en DNB.

De toezichthouders menen dat de taxatiebranche genoeg tijd heeft gehad om de regulering zelf ter hand te nemen. ‘Uiteraard heeft het inbedden en naleven van genoemde toezichtbeginselen enige tijd nodig, maar alles overziend is onze optiek te weinig vooruitgang geboekt.’

Verder vertraging vinden ze niet verantwoord. ‘Tegen deze achtergrond en gezien de grote publieke en financiële belangen die samenhangen met het taxateursberoep, achten AFM en DNB een wettelijke verankering van de toezichtbeginselen noodzakelijk om de kwaliteit en onafhankelijkheid van taxateurs te borgen. Bij de invulling van wettelijk verankerd toezicht kan gebruik worden gemaakt van bestaande toezichtstructuren. De Leidraad Vastgoedtaxaties, die is gepubliceerd op de AFM-website, kan als voorlopige richtsnoer blijven dienen voor de sector en als mogelijk aanknopingspunt voor eventuele wetgeving.’

De stap van AFM en DNB komt niet uit de lucht vallen. Een jaar eerder spraken de toezichthouders al hun ontevredenheid uit over de zelfregulering binnen de taxatiebranche. Beroepsorganisatie RICS was evenmin content.

Reageer op dit artikel