nieuws

RICS actualiseert paper Taxeren bij erfpacht

Financieel Premium

RICS actualiseert paper Taxeren bij erfpacht
Rics position paper erfpacht

RICS in Nederland heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het position paper Taxeren bij erfpacht.

Aan het geactualiseerde position paper is behoefte nu erfpacht sterk in de belangstelling staat, constateert Rics (Royal Institution of Chartered Surveyors). ‘Er is commotie over de ‘conversie’ van voortdurende erfpachtcontracten naar eeuwigdurende erfpacht, onder meer in Amsterdam. Op de Waddeneilanden is erfpacht een permanente bron van onvrede tussen eigenaren van recreatiewoningen en Staatsbosbeheer. Eerder bleken erfpachtcontracten lastig te financieren.’ Rics-taxateurs …