nieuws

RICS actualiseert paper Taxeren bij erfpacht

Financieel

RICS actualiseert paper Taxeren bij erfpacht
Rics position paper erfpacht

RICS in Nederland heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het position paper Taxeren bij erfpacht.

Aan het geactualiseerde position paper is behoefte nu erfpacht sterk in de belangstelling staat, constateert Rics (Royal Institution of Chartered Surveyors). ‘Er is commotie over de ‘conversie’ van voortdurende erfpachtcontracten naar eeuwigdurende erfpacht, onder meer in Amsterdam. Op de Waddeneilanden is erfpacht een permanente bron van onvrede tussen eigenaren van recreatiewoningen en Staatsbosbeheer. Eerder bleken erfpachtcontracten lastig te financieren.’

Rics-taxateurs zijn vanouds met erfpacht bezig en zien dat de complexe materie vaker aanleiding geeft tot meningsverschillen. In het geactualiseerde position paper behandelen ze de bijzonderheden van taxaties bij erfpacht, zoals de vaststelling van de waarde van het erfpachtrecht en de vaststelling van de canon. De wijzigingen hebben betrekking op de definitie van het begrip allocatie tussen grond en opstal, de invloed van bezwarende bepalingen op de waarde van het erfpachtrecht en actualisering van begrippen.

Het position paper is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel