nieuws

NVM: Nederlandse vastgoedmarkt maakt goed 2017 door

Financieel

NVM: Nederlandse vastgoedmarkt maakt goed 2017 door

De Nederlandse vastgoedmarkt heeft in zijn geheel een goed 2017 gekend. Meer transacties en hogere omzetvolumes, stijgende prijzen en de afname van beschikbaar aanbod kenmerkten de markt.

Dit zijn de voornaamste conclusies die de NVM trekt in haar vandaag verschenen Vastgoedmarkt in Beeld 2017. Het beschikbare ‘goedkope’ geld maakte het vastgoed voor veel partijen een interessante investering met een goed rendement. Keerzijde was dat niet iedereen leek te profiteren van de enorme vraag naar Nederlands vastgoed.

Meer dan 240.000 woningen verruilden in 2017 van eigenaar voor een recordprijs van gemiddeld boven de 260.000 euro. ‘Vooral de lage hypotheekrente stuwde de vraag in de woningmarkt op’, constateert Jaarsma. De nieuwbouwsector deed ondertussen zijn uiterste best om de productie op te voeren, maar bereikte nog niet het niveau van voor de crisis, meldt het NVM Vastgoedmarkt in Beeld 2017. Consumenten op de vrijesectorhuurmarkt kregen daardoor weer te maken met hogere huurprijzen.

Een ander fenomeen is de toename van particuliere beleggers die steeds meer woningen kopen om te verhuren. In 2017 werd één op de tien woningen door een particuliere belegger opgekocht. Jaarsma:  ‘Zij kopen vooral kleine en goedkope woningen en verdringen daarmee in toenemende mate koopstarters van de koopwoningmarkt. Daar staat tegenover dat de opgekochte woningen worden toegevoegd aan het huursegment, waar eveneens grote tekorten zijn.’

Door de bloeiende economie was 2017 een recordjaar voor de Nederlandse beleggersmarkt, meldt de NVM in haar Vastgoedmarkt in Beeld 2017. In totaal is er ruim 9,7 miljard euro geïnvesteerd in commercieel vastgoed, voor het grootste deel (3,5 miljard euro) door investeerders uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ook Duitsland is actief in Nederland. Nederlandse beleggers hebben ruim 2,75 miljard geïnvesteerd in commercieel vastgoed. “Het beleggingsvolume op de commerciële vastgoedmarkt is in 2017 met 35 procent  gegroeid ten opzichte van 2016”, aldus de NVM-voorzitter. Er was vooral veel belangstelling voor kantoren. In totaal is er voor bijna 5,5 miljard euro geïnvesteerd in kantoorgebouwen, een toename van maar liefst 36 procent. Investeringen op de bedrijfsruimtemarkt zijn met 31 procent ook fors toegenomen.

Het aanbod aan kantoorruimte nam in 2017 spectaculair af met ruim 1,1 miljoen vierkante meter. De daling voltrok zich met name in de vier grote steden en had tot gevolg dat de huurprijzen daar aanzienlijk zijn gestegen. De grote vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte maakte nieuwbouw van kantoorruimte noodzakeli

De stemming op de bedrijfsruimtemarkt was in 2017 ronduit positief. Er werd 7 procent meer opgenomen, terwijl het aanbod met 11 procent daalde. De logistieke vastgoedmarkt kende een recordjaar, mede door de aanhoudende groei van de e-commerce.

 

 

Reageer op dit artikel