nieuws

Inflatie blijft dalen maar markt verwacht stijging

Financieel Premium

De inflatiecijfers in de eurozone over februari kwamen met 1,2 procent op jaarbasis uit conform de verwachting. Dit is al weer de derde maand op rij dat de inflatie daalt.

In november bedroeg deze nog 1,5 procent. Het doel van de ECB (inflatie dichtbij de 2 procent) lijkt de komende jaren nog niet binnen bereik te zijn. De verwachte 5-jaars inflatie over 5 jaar (indicator van de markt waar de ECB mede naar kijkt) noteert …