nieuws

Inflatie blijft dalen maar markt verwacht stijging

Financieel

De inflatiecijfers in de eurozone over februari kwamen met 1,2 procent op jaarbasis uit conform de verwachting. Dit is al weer de derde maand op rij dat de inflatie daalt.

In november bedroeg deze nog 1,5 procent. Het doel van de ECB (inflatie dichtbij de 2 procent) lijkt de komende jaren nog niet binnen bereik te zijn. De verwachte 5-jaars inflatie over 5 jaar (indicator van de markt waar de ECB mede naar kijkt) noteert slechts 1,71 procent.

Toch ontstond in januari en de eerste helft van februari het beeld dat de inflatie aan de vooravond staat van een stijging. De oorzaak hiervoor vond zijn oorsprong in de VS. De Amerikaanse lonen over januari stegen met 2,9 procent. Een dergelijke stijging had zich sinds 2009 nog niet voorgedaan en de markt reageerde dan ook nerveus. Stijgende lonen zijn al geruime tijd de ontbrekende schakel in het economisch herstel. Als bedrijven worden geconfronteerd met stijgende lonen, zullen ze proberen dit door te berekenen in hun producten, waardoor de inflatie toeneemt. De ECB noemt dit ‘second round effects’. Uit eerdere uitspraken kan worden afgeleid dat de centrale bank hier beducht op is en niet zal schromen om in te grijpen door middel van renteverhogingen.

Kapitaalmarkt

De financiële markten krijgen momenteel veel voor hun kiezen. Het onverwachte besluit van Trump om importheffingen in het leven te roepen, zorgde voor een toenemende vrees voor een handelsoorlog. Het opleggen van heffingen leidt uiteindelijk tot prijsstijgingen voor de consument. Hierdoor kan de inflatie oplopen. De kapitaalmarktrentes reageerden echter niet met een stijging. Beleggers kochten de veilige staatsleningen in eerste instantie als vluchthaven. Hierdoor daalde de rente zelfs. Op politiek gebied zorgden de Italiaanse verkiezingen voor de meeste headlines. Ondanks het hoger dan verwachte aantal stemmen voor eurosceptische- en populistische partijen zoals de Vijf Sterren Beweging en de Lega, onstond er geen paniek in de markt. De spread van Italiaanse leningen ten opzichte van Duitse nam slechts met enkele basispunten toe. Het bericht uit Duitsland dat de SPD akkoord gaat met de coalitieplannen met CDU/CSU werd positief ontvangen. Verder wachten de handelaren op de kapitaalmarkt momenteel op meer duidelijkheid inzake de inflatieontwikkelingen en de plannen van de ECB.

Harco Nijland, senior advisor EY Montesquieu, verzorgt maandelijks voor Vastgoedmarkt de rubriek Analyse Rentemarkten.

Reageer op dit artikel