nieuws

Verslaggeving & verslaglegging: fusies en overnames

Financieel Premium

Verslaggeving & verslaglegging: fusies en overnames
Fusie, overname

Door de huidige lage rentestand en de lage vermogenskosten zijn grote fusies en overnames niet verwonderlijk. De algemene beginselen volgens IFRS 3 en een aantal bijzondere vraagstukken die zich kunnen voordoen, worden tegen het licht gehouden.

Aan de boekhoudkundige verwerking van fusies en overnames hebben we meerdere malen aandacht besteed. Eerder in het decembernummer van 2015 (wanneer is een bedrijf een bedrijf) en in het februarinummer van 2017 (actuele ontwikkelingen IFRS). Het onderwerp blijft actueel. …