nieuws

Dynamis steunt Manifest Duurzaamheid Jan Terlouw

Financieel

Makelaarsverband Dynamis heeft besloten het Manifest Duurzaamheid van Jan Terlouw te steunen door duurzaamheid en de waarde ervan altijd op te nemen in taxaties.

Dynamis steunt Manifest Duurzaamheid Jan Terlouw
Rendement uit duurzaamheid

Duurzaamheid zou geen hot item, maar de norm moeten zijn, stelt het samenwerkingsverband van regionale makelaars Dynamis. Daarom heeft het besloten tot het steunen van het Manifest Duurzaamheid van Jan Terlouw.

Ontwikkelaars, beleggers, financiers en huurders hechten steeds meer waarde aan een duurzaam gebouw, constateert Dynamis. Dynamis Taxaties heeft gezocht naar een methode om die waarde concreet en transparant inzichtelijk te maken. Als eerste lukte het Dynamis Taxaties om duurzaamheid in waarde uit te drukken en standaard op te nemen als een apart hoofdstuk in elk taxatierapport. Veel toonaangevende financiers werken nu volgens deze duurzaamheidsmethode.

Directeur Baldwin Poolman van Dynamis Taxaties stelt dat nationaal en internationaal blijkt dat duurzaamheid effect heeft op de waarde van vastgoed. ‘Door dit transparant te verwerken in onze taxaties proberen wij niet alleen inzicht te verschaffen, maar opdrachtgevers ook aan te sporen om duurzaamheidsinvesteringen te doen.’

Om  opdrachtgevers aan te sporen  met duurzaamheid aan de slag te gaan, neemt Dynamis Taxaties zogeheten quick wins op in het taxatierapport. Deze maatregelen zijn praktisch, uitvoerbaar en inzichtelijk, naast de langetermijninvesteringen en -opbrengsten.

Wat staat er in het Manifest Duurzaamheid?

Tien jonge politici ondertekenden het Manifest Duurzaamheid van initiatiefnemer Jan Terlouw. Het bestaat uit vijf punten die het kabinet moeten aansporen om concretere maatregelen te nemen op het gebied van milieu.

  1. De temperatuurstijging beperken met 2 graden Celsius
  2. De vervuiler laten betalen
  3. Elke nieuwe maatregel toetsen aan het effect ervan op de aarde
  4. Multinationals niet minder belasting laten betalen dan midden- en kleinbedrijf
  5. De menselijke maat de norm laten zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.
Reageer op dit artikel