nieuws

Nieuwe renteaftrekbeperking treft vastgoedsector

Financieel Premium

Per 1 januari 2019 wordt een nieuwe renteaftrekbeperking geïntroduceerd in de vennootschapsbelasting: de earningstrippingregeling. Louis Leijsen, senior fiscalist bij Loyens & Loeff, zet de belangrijkste elementen op een rij waarmee rekening dient te worden gehouden bij het voorsorteren op de nieuwe renteaftrekbeperking om daarmee de impact te beperken.

In navolging van de Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD1) is op 10 juli 2017 een conceptwettekst gepubliceerd op grond waarvan de ATAD1 zal worden geïmplementeerd in de nationale …