nieuws

Keurmerk voor bouwkundige keuringen

Financieel

Keurmerk voor bouwkundige keuringen

Om huizenkopers meer garantie te kunnen bieden dat zij een woning zonder ernstige gebreken kopen, voert beroepsorganisatie VastgoedPRO een keurmerk in voor bouwkundige keuringsbedrijven.

Met dit keurmerk wil de sector de kwaliteit van bouwkundige keuringen waarborgen. Tot op heden bestaan er geen toetsingscriteria waar keuringsbedrijven aan moeten voldoen. Daardoor mag iedereen, ongeacht de benodigde kennis en ervaring, een bouwkundige keuring verrichten.

De grootste marktpartijen, Perfectkeur, Woningschouw, ADA Keur, Woningkeur en Keurhuis Nederland hebben zich al aan het keurmerk verbonden. Gezamenlijk zijn zij goed voor een landelijke dekkingsgraad van ruim de helft van de markt.

Rik Vos, directeur van ADA Keur: ‘Het integrale keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’ moet garanderen dat zowel het uitvoerend bedrijf als de totstandkoming van het keuringsrapport van de juiste kwaliteit zijn.’ Vanuit de stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders wordt dit voorjaar het keurmerk gelanceerd.

De noodzaak van het keurmerk is volgens de initiatiefnemers  tweeledig. Enerzijds is er wildgroei in het aantal keurders, die bovendien dikwijls zonder aansprakelijkheidsverzekering opereren. Anderzijds worden woningzoekers op de overspannen huizenmarkt gedwongen op emotie een haastige beslissing te nemen, zonder dat zij een behoorlijk beeld hebben van de staat van de woning.

In Nederland zijn momenteel een paar honderd bouwkundige keuringsbedrijven – meestal zzp’ers – actief en dit aantal groeit snel. ‘De huidige marktontwikkelingen vragen om meer regulering en kwaliteitsbewaking onder een keurmerk’, zegt Gerrit van der Heide, algemeen directeur van Perfectkeur.

Om ervoor te zorgen dat het proces van toetreding en de controle daarop goed verloopt, hebben de reeds deelnemende bedrijven Perfectkeur, Woningschouw, ADA Keur, Woningkeur en Keurhuis Nederland ervoor gekozen om VastgoedPRO het keurmerk te laten opzetten. Deze organisatie is onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Bovendien komen geschillen tussen keuringsbedrijven die het keurmerk voeren en opdrachtgevers onder de verantwoordelijkheid van onafhankelijk geschillenrecht te liggen.

Ook vanuit de makelaars wordt positief op de komst van het keurmerk gereageerd. ‘Het is van groot belang dat de consument in het kader van een aankoop kan vertrouwen op de uitgevoerde bouwtechnische keuring’, zegt Jeroen Stoop, algemeen directeur van Makelaarsland.

Reageer op dit artikel