nieuws

Flink meer winst voor ABN Amro

Financieel

Flink meer winst voor ABN Amro

ABN AMRO heeft in het laatste kwartaal van 2017 fors meer winst geboekt dan een jaar eerder.

De bank profiteerde onder meer van kostenbesparingen en van de verder aantrekkende economie. Daardoor nam de vraag naar hypotheken en zakelijke leningen toe. Bovendien was er een vrijval uit eerder getroffen voorzieningen voor probleemkredieten. De bank gaf geen cijfers over de ontwikkeling van de commercieel vastgoed financieringsportefeuille, dat gebeurt volgens een woordvoerder volgende maand bij de publicatie van het jaarverslag.

De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 542 miljoen euro, bijna twee derde meer dan een jaar eerder. De baten namen met 11 procent toe tot 2,4 miljard euro, terwijl de operationele lasten juist met 3 procent daalden. Topman Kees van Dijkhuizen noemde het resultaat in een toelichting , ‘solide’, zeker gezien de nog altijd zeer lage rente.

Over heel 2017 kwam de winst uit op 2,8 miljard euro, ruim de helft meer dan in 2016. Afgezien van een boekwinst op de verkoop van een onderdeel, gaf ABN Amro vorig jaar voor elke verdiende euro ruim 61 cent uit. Dat moet in 2020 gedaald zijn naar 56 tot 58 cent.

De belangrijkste kapitaalbuffer is afgelopen jaar verder versterkt en staat nu op 17,7 procent van de naar risico gewogen activa. Dat is ruim boven de doelstelling van 13,5 procent die ABN Amro tot dusver hanteerde. Maar met het oog op nog strengere regels die in het verschiet liggen, wil de bank in 2018 een extra buffer van 4 tot 5 procent aanhouden.

ABN Amro wordt voorzichtiger met het belonen van zijn aandeelhouders, van wie de Nederlandse staat nog altijd de grootste is. De bank ziet zich door strengere kapitaalregels gedwongen meer geld achter de hand te houden om tegenvallers op te vangen. Met name hypotheken tellen straks zwaarder mee bij de berekening van de minimale buffer. Marktvorsers verwachten ook dat de Nederlandse banken in verband met de verhoogde kapitaaleisen minder scheutig worden met het verstrekken van commercieel vastgoedkrediet.

Reageer op dit artikel