nieuws

Optimisme op de financiële markten

Financieel

Optimisme op de financiële markten

De stijgende lijn op de financiële markten zet zich begin 2018 door. Goede macrocijfers duiden op vertrouwen in toekomstige ontwikkelingen.

Geldmarkt

(7 februari) De eerste weken van het nieuwe jaar kenmerkten zich door optimisme op de financiële markten. Dit optimisme werd gevoed door goede macrocijfers, die duiden op vertrouwen in de toekomstige ontwikkelingen. De inflatie in de eurozone blijft echter ook in 2018 tot nu toe bescheiden. Over januari bedroeg de all-in inflatie 1,3 procent op jaarbasis en de kerninflatie (zonder voeding en brandstoffen) kwam uit op 1,0 procent. De eerste was iets hoger dan de verwachte 1,2 procent stijging, maar de markten zien hierin nog geen trendverandering. Dit blijkt ook uit de indicator van de inflatieverwachting van de markt op lange termijn. Deze verwachte vijfjaars inflatie komt met een stand van 1,74 procent nog steeds niet in de buurt van de 2 procent doelstelling van de ECB. De laatste week is het inflatiebeeld echter wat aan het veranderen, al komt dat hier in de inflatiecijfers nog niet tot uitdrukking.

De grote schok was een onverwacht hoge loonstijging van 2,9 procent op jaarbasis in de Verenigde Staten. Toenemende lonen vormen de ontbrekende schakel voor inflatiegroei. Met de grootste loonstijging in de VS sinds 2009 lijkt de looninflatie aldaar terug te keren. Enkele dagen na dit Amerikaanse cijfer maakte de Duitse vakbond IG Metall bekend een loonstijging van 4,3 procent te zijn overeengekomen. De overeenkomst van IG Metall was in het verleden leidend voor andere cao-overeenkomsten in Duitsland. De ECB had hier overigens al op voorgesorteerd. Tijdens het afgelopen rentebesluit gaf Mario Draghi aan dat de Duitse arbeidsmarkt krap is aan het worden, maar dat hij dit beeld nog niet ziet in de andere landen van de eurozone. Hij zei verder dat de kans op een renteverhoging in 2018 zeer klein is.

Kapitaalmarkt

(7 februari) Op de kapitaalmarkt van de eurozone is in januari geleidelijk het beeld ontstaan dat de ECB het opkoopprogramma van obligaties na september 2018 niet meer gaat verlengen. Beleggers lopen vooruit op het wegvallen van deze grote koper op de obligatiemarkt en bouwen hun posities af. Dalende obligatiekoersen betekenen automatisch hogere rentes.

Het voorgaande leidde ertoe dat de tienjaars Duitse staatsrente boven de 0,75 klom en de tienjaars swaprente (tegen driemaands Euribor) boven de 1 procent uitkwam. Dit zijn standen die al enkele jaren niet meer op de schermen te zien waren. Analisten zien deze rentestijging als een normale stap richting normalisering, maar wijzen erop dat voor structureel hogere kapitaalmarktrentes een significantie stijging van de inflatieverwachtingen nodig is.

EURIBOR 9-jan-18 6-feb-18 Verschil
1-maands -0,369 -0,369 0,000
2-maands -0,341 -0,341 0,000
3-maands -0,329 -0,329 0,000
6-maands -0,271 -0,278 -0,007
9-maands -0,219 -0,222 -0,003
12-maands -0,187 -0,191 -0,004

 

Duitse staatsrente 10-jan-18 6-feb-18 Verschil
2-jaars -0,610 -0,565 0,045
3-jaars -0,520 -0,334 0,186
4-jaars -0,366 -0,134 0,232
5-jaars -0,194 0,058 0,252
6-jaars 0,007 0,181 0,174
7-jaars 0,144 0,332 0,188
8-jaars 0,260 0,451 0,191
9-jaars 0,405 0,577 0,172
10-jaars 0,548 0,693 0,145
15-jaars 0,707 0,843 0,136
20-jaars 1,001 1,069 0,068
30-jaars 1,327 1,345 0,018

 

Swaption (payer)      
Optie Swap Strike Premie
3 maanden 5 jaar 0,50% 0,28%
6 maanden 5 jaar 0,50% 0,63%
3 maanden 10 jaar 1,00% 1,08%
6 maanden 10 jaar 1,00% 1,77%

 

Rentecollar
Looptijd Floor Cap Premie
3 jaar -0,25% 0,25% 0,31%
5 jaar 0,00% 0,50% 0,97%
7 jaar 0,00% 1,00% 1,78%
10 jaar 0,00% 2,00% 2,00%

 

Renteswap
Looptijd Vaste rente
3 jaar 0,00%
5 jaar 0,38%
7 jaar 0,68%
10 jaar 1,00%

 

Rentecap
Looptijd Strike Premie
3 jaar 0,00% 0,61%
5 jaar 0,50% 1,64%
7 jaar 1,00% 2,70%
10 jaar 2,00% 3,34%

Over de auteur
Harco Nijland is senior advisor bij EY Montesquieu. Meer informatie www.eymontesquieu.nl.

Deze analyse verscheen in Vastgoedmarkt van februari 2018

Reageer op dit artikel