nieuws

CBS: Economisch beeld fractie beter

Financieel

CBS: Economisch beeld fractie beter

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari een fractie verbeterd. In de Conjunctuurklok van half februari presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het vierde kwartaal van 2017 met 5,5 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2016. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer auto’s, machines en apparaten uitgevoerd. De investeringen in vaste activa zijn met 6,4 procent gegroeid in het vierde kwartaal 2017. Vooral de investeringen in woningen en machines waren hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben 0,9 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden een stuk minder sterk dan in de voorgaande kwartalen. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De stemming onder consumenten is in januari nauwelijks veranderd. Het oordeel over het economisch klimaat veranderde niet. De koopbereidheid daalde een fractie. Het producentenvertrouwen steeg in januari tot recordhoogte. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. De conjunctuurklokindicator is de samenvattende indicator van het economisch beeld, gebaseerd op het ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de conjunctuurklok.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)

CBS Conjunctuurklok feb 2018

CBS Conjunctuurklok feb 2018

Reageer op dit artikel