nieuws

CBS: Consumentenprijzen in januari 1,5 procent hoger

Financieel

CBS: Consumentenprijzen in januari 1,5 procent hoger

De consumentenprijzen waren in januari 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. In december was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 1,3 procent.

De stijging van de consumentenprijzen nam toe door de prijsontwikkeling van elektriciteit en gas. Elektriciteit was 12,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar en voor gas betaalde de consument 5,9 procent meer ten opzichte van januari 2017. In december was de prijsstijging voor zowel elektriciteit als gas op jaarbasis kleiner. De hogere prijsstijging in januari 2018 is mede toe te schrijven aan hogere belastingen op energie. De prijsontwikkeling van kleding had daarentegen een verlagend effect op de stijging van de consumentenprijzen.

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de consumentenprijzen exclusief deze productgroepen. De prijsontwikkeling volgens deze maatstaf was in januari 1,0 procent, net als in november en december.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar niet de enige. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

Consumentenprijsindex

CBS Consumentenprijsindex februari 2018

CBS Consumentenprijsindex februari 2018

Reageer op dit artikel