nieuws

Banengroei in mkb overstijgt economische groei

Financieel Premium

De stijging in werkgelegenheid in het Nederlandse mkb blijft aanhouden. In het vierde kwartaal van 2017 is een groei in werkgelegenheid van 3,8 procent waargenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Alle provincies laten groei zien, waarbij met name Flevoland een uitschieter is. Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant volgen op de voet met groeipercentages boven de 4 procent. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor constateert dat de banengroei in het midden-en kleinbedrijf (mkb) vanaf 2016 minimaal 3 …