nieuws

Banengroei in mkb overstijgt economische groei

Financieel

De stijging in werkgelegenheid in het Nederlandse mkb blijft aanhouden. In het vierde kwartaal van 2017 is een groei in werkgelegenheid van 3,8 procent waargenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Alle provincies laten groei zien, waarbij met name Flevoland een uitschieter is. Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant volgen op de voet met groeipercentages boven de 4 procent.

De Van Spaendonck MKB Banenmonitor constateert dat de banengroei in het midden-en kleinbedrijf (mkb) vanaf 2016 minimaal 3 procent is en alsmaar blijft stijgen. De meeste sectoren profiteren van het economisch herstel. De banengroei in het vierde kwartaal ligt met 3,8 procent hoger dan de door het CBS gesignaleerde groei van de economie die tot en met het vierde kwartaal stond op 3,1 procent.

Met name de kinderopvang, timmerindustrie en gehandicaptenzorg hebben vooruitgang geboekt met een banengroei van meer dan 10,8 procent Ook het notariaat en de groothandel zijn sterke stijgers met 7,9 procent. De groei in het notariaat is het gevolg van de aantrekkende woningmarkt, waardoor meer hypotheekakten, testamenten en samenlevingscontracten worden opgesteld. Gelet op de groeicijfers per regio in Nederland zijn Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant en met name Flevoland koplopers.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels