nieuws

Rente start jaar hoger

Financieel

Rente start jaar hoger

De financiële markten zijn het nieuwe jaar optimistisch begonnen. De indicatoren voor de toekomstige te verwachten economische activiteit wijzen op een breed gedragen groeiverwachting.

Geldmarkt

(8  januari )  Net als in de laatste maanden van 2017 het geval was, wijzen de indices van de inkoopmanagers op duidelijke economische expansie. Voor de eurozone beperkt dit zich niet alleen tot Duitsland en Nederland, maar ook in eerdere probleemlanden is het sentiment ten goede gekeerd. Frankrijk bijvoorbeeld, als tweede economie van de eurozone, laat een waarde van 58,8 voor de inkoopmanagersindex zien. In Nederland is dit 62,2 en in Duitsland zelfs 63,3. Voor de laatste is dit een recordstand. Dat de rentes nauwelijks zijn gestegen, iets wat normaal is in een fase van economische expansie, heeft te maken met de achterblijvende inflatie. Over december kwam de inflatie in de eurozone uit op slechts 1,4%. Dat een matige loonontwikkeling als de belangrijkste oorzaak wordt gezien hiervoor, is al langer bekend. In Nederland kwam over 2017 de gemiddelde cao-loonstijging uit op slechts 1,5%. In 2016 was dit nog 1,8%. Vanuit andere hoeken ontstaat overigens wel wat opwaartse druk op de inflatie. De grondstoffen stijgen bijvoorbeeld sterk. De olieprijs nadert de 70 dollar en zink (belangrijk voor de bouw) staat op de hoogste stand in 10 jaar. Daarnaast worden de belastingverlagingen van Trump ook als een aanjager van inflatie gezien. Hoewel dit de inflatie in de eurozone niet rechtstreeks beïnvloedt, kan de rentestijging in de VS die hiervan mogelijk het gevolg is, ook overslaan op de rentes in de eurozone.

Kapitaalmarkt

(8 januari)  In de laatste twee weken van december ontstond er plotseling beweging in de Europese  kapitaalmarktrentes. In de weken daarvoor leek de markt alleen maar oog te hebben voor de perikelen rondom Brexit en de belastingplannen van Trump. Het waren uitspraken van de Duitse ECB-er Jens Weidmann die de beleggers deed wakker schudden. Weidmann benadrukte nogmaals geen voorstander te zijn van het verlengen van het opkoopprogramma van obligatie (QE) na september 2018. Het QE-programma heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gedaalde kapitaalmarktrentes de afgelopen jaren. Het wegvallen van de ECB als grote koper op deze markt, kan ervoor zorgen dat de rente gaat oplopen. De woorden van Weidmann in combinatie met de optimistische economische verwachtingen zorgden ervoor dat de beleggers hun belangen in obligaties wat afbouwden, waardoor de kapitaalmarktrentes opliepen. Het rendement op de 10-jaars Duitse staatslening steeg  hierdoor bijvoorbeeld van 0,30 procent medio december tot 0,45 procent actueel.

Auteur Harco Nijland, Senior Advisor EY Montesquieu. Meer informatie www.eymontesquieu.nl

Reageer op dit artikel