nieuws

Nederlandse bevolking met 100.000 gegroeid

Financieel

Nederlandse bevolking met 100.000 gegroeid

De Nederlandse bevolking is in 2017 per saldo met 100.000 inwoners toegenomen tot bijna 17,2 miljoen.

Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het CBS over de eerste elf maanden van 2017. Over vijf jaar zal Nederland 17,5 miljoen inwoners tellen, verwachten de rekenmeesters. De CBS-cijfers zijn de laatste jaren aanleiding om te pleiten voor meer woningbouw. Maxime Verhagen, voorzitter van branchevereniging Bouwend Nederland pleitte eind vorig jaar nog voor een woningproductie van 80.000 of liever nog 100.000 per jaar.

De natuurlijke aanwas in Nederland vindt vooral plaats in de Randstad en in veel steden. Zo nam de bevolking van Amsterdam vorig jaar per saldo met 11.589 bewoners toe. Na Amsterdam vond de sterkste bevolkingsgroei plaats in Den Haag (+6.648), Utrecht (+4.931), Rotterdam (+3.519), Almere (+2.852) en Eindhoven (+2.549). In de stedelijke gebieden zorgt vooral de relatief jonge bevolkingsopbouw voor het geboorteoverschot. Buiten de Randstad zijn er ook minder stedelijke gemeenten waar de bevolking groeit door natuurlijke aanwas.

Het CBS ziet deze trend doorzetten. ‘We zullen meer gaan leven en denken in metropoolregio’s. Je ziet dat de steden uit hun voegen barsten en dat veel jonge gezinnen verhuizen naar kleinere gemeenten vlak bij de stad’, aldus Jan Latten van het CBS tegen de NOS. Enkele kleinere gemeenten in de omgeving van de vier grote steden, zoals Diemen, Blaricum en Weesp, kregen er vorig jaar naar verhouding de meeste inwoners bij.

In 91 van de 388 gemeenten is het aantal inwoners in 2017 gedaald. Het merendeel van deze gemeenten ligt aan de randen van Nederland. In vrijwel al deze gemeenten overleden meer mensen dan er baby’s werden geboren. Ruim viervijfde van de Nederlandse bevolkingsgroei is afkomstig van buitenlandse migratie.

Het migratiesaldo komt waarschijnlijk net als in 2016 uit op ongeveer 82.000. Dat is de som van de immigratie (+233.000) en emigratie (-151.000). Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking van Nederland nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari 2023, zal de bevolking volgens de CBS-prognose uitkomen op 17,5 miljoen mensen.

Reageer op dit artikel