nieuws

Mooi jaar voor NSI

Financieel Premium

Mooi jaar voor NSI
In Het Nieuwe Kantoor verleent vastgoedbelegger NSI diensten.

Kantoorbelegger NSI heeft een mooi jaar achter de rug. Het totaalresultaat kwam uit 91,6 miljoen euro, tegen een negatief resultaat van 17, 8 miljoen euro over 2016.

NSI kijkt terug op een succesvol 2017.  Een jaar geleden kondigde het bedrijf de nieuwe strategie aan die erop gericht is dé specialist op de Nederlandse kantorenmarkt te worden. ‘Hiermee hebben we het afgelopen jaar op bijna alle fronten goede vooruitgang geboekt’, constateerde ceo Bernd Stahli tevreden in …