nieuws

Ger Jaarsma: ‘Dit wordt het jaar van kwaliteit en innovatie’

Financieel

Ger Jaarsma: ‘Dit wordt het jaar van kwaliteit en innovatie’
Ger Jaarsma

Zonder al te veel rumoer is de slagvaardigheid van de branchevereniging van makelaars en taxateurs NVM de afgelopen twee jaar flink vergroot. De speerpunten voor 2018 zijn kwaliteit en innovatie.

De organisatorische verbouwing van de de branchevereniging van makelaars en taxateurs NVM is afgerond. In december 2017 plaatste de ledenvergadering – het hoogste orgaan binnen de vereniging – de sluitsteen, met onder andere het besluit zichzelf te verkleinen van 41 naar 23 leden. Ook werd een duidelijke scheiding aangebracht tussen de vereniging NVM en de NVM-bedrijven als Funda, taxatie-automatiseerder Flux en kantoorautomatiseerder Real Works. ‘De opdracht voor 2018 bestaat uit de woorden kwaliteit en innovatie’, stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Dat het bestuur van de vereniging en de bedrijven door elkaar liepen, vindt Jaarsma vanuit historisch perspectief volstrekt begrijpelijk. ‘De voorzitter en penningmeester gingen over de vereniging én de bedrijven. Het is voorgekomen dat een lid mij aansprak op een knopje in de website van Funda. Vanuit het moderne idee van governance is dat niet wenselijk. Nu hebben wij een vereniging en een holding, met elk een eigen directeur. Die grotere afstand tussen vereniging en holding maakt het voor iedereen helder en overzichtelijk.’

De oude organisatie functioneerde prima, onderstreept Jaarsma, maar paste minder goed bij de uitdagingen waarvoor de branchevereniging zich op dit moment gesteld ziet. ‘Als de vereniging en de holding door elkaar lopen, kan dat ook vertragend werken. Terwijl wij juist snel willen inspelen op de veranderingen om ons heen. Snelheid is van het grootste belang als NVM-bedrijven de innovaties willen leveren waaraan de leden nu behoefte hebben.’

Grotere autonomie voor vakgroepen

De forse omvang van de ledenraad weerspiegelde het idee dat alle vakgroepen en elke regio van de NVM erin vertegenwoordigd moesten zijn. Binnen de nieuwe structuur hebben de vakgroepen een grotere autonomie gekregen. ‘Wij gaan geen vakinhoudelijke discussies meer voeren in de ledenraad. Daar hebben wij de vakgroepen voor: die besluiten over de inhoud van het vak.’ De vakgroepen Business, Agrarisch & Landelijk en Wonen buigen zich voortaan zelfstandig over de specifieke zaken die het vak van makelaar en taxateur betreffen. ‘De wendbaarheid van de organisatie wordt daardoor verder vergroot’, constateert Jaarsma.

De belangrijkste aanleiding om de vereniging 120 jaar geleden op te richten, was de kwaliteit van de dienstverlening. ‘Daarvoor hebben de erecode, een systeem van permanente educatie en het interne tuchtrecht’, stelt Jaarsma. De vereniging wil de dienstverlening van de leden nu verder verbeteren met zogeheten intercollegiale audits. Elke drie jaar zullen de aangesloten organisaties door een collega-lid worden doorgelicht. ‘Daarbij wordt gekeken naar deskundigheid, integriteit, transparantie en onafhankelijkheid. Intern gebruiken wij daarvoor als ezelsbrug het woord dito.’

Pilot met intercollegiale audits

NVM hield in de afgelopen twee jaar een pilot waarin achttien leden werden getraind als auditor, die gezamenlijk honderd intercollegiale audits uitvoerden. Zo’n auditor kijkt naar ‘harde’ zaken als het naleven van de erecode en de reglementen, maar ook naar ‘zachtere’ kwaliteiten als de communicatie van de organisatie – intern en extern. ‘In de pilot ontdekten wij leden die op verschillende punten een excellente werkwijze hebben. Die lessen wil je met elkaar delen, om als NVM als geheel een stap vooruit te zetten.’

Het gaat daarbij niet om slimmigheidjes in de bedrijfsvoering die een organisatie economisch voordeel opleveren. ‘Je wilt als vereniging niet het concurrentievoordeel van de ene makelaar doorspelen aan de andere. Maar waar je risico’s kunt helpen verkleinen, moet je dat natuurlijk direct doen’, zegt Jaarsma. De aanbevelingen die uit een audit komen, zijn niet alle vrijblijvend. ‘Waar de erecode of reglementen worden overtreden, krijgt een lid de tijd om verbeteringen aan te brengen. Gebeurt dat niet, dan gaat er een signaal naar de afdeling lidmaatschapszaken, die een onderzoek kan starten.’

Geen vakbekwaamheidseisen voor secretaresses

Het idee achter de audits is om de kwaliteit van de aangesloten organisaties te verbeteren. ‘Discussies over vakbekwaamheid hebben alleen betrekking op de aangesloten beëdigde makelaars. Voor een secretaresse bij een makelaarsorganisatie zijn er geen vakbekwaamheidseisen. Dus kijken wij in de audit naar de organisatie en vragen ons af hoe je borgt dat er in het proces niets mis kan gaan.’ De audits zijn gericht op het steeds verder verbeteren van de kwaliteit. ‘Over drie jaar ziet een audit er totaal anders uit, doordat we drie jaar verder zijn in kwaliteitsbeleving’, voorziet Jaarsma.

De komende drie jaar worden in totaal honderd auditors opgeleid. ‘We hebben er nu achttien, dus we hebben er nog zo’n tachtig nodig. Met tien audits per persoon per jaar kunnen wij elke drie jaar alle drieduizend aangesloten organisaties doorlichten. Elk lid kan auditor worden, maar niet alle leden zullen auditor zijn. Wij willen ook geen fulltime auditors, maar mensen uit de praktijk die het werk van hun collega’s goed kunnen beoordelen.

Uitwisselingssysteem Tiara is met data verrijkt

Op het terrein van innovatie wil NVM het komende jaar ook stappen zetten. Eén van de ontwikkelingen die Jaarsma ziet, is big data. ‘Wij bezitten veel data. Sinds 1974 hebben wij ons uitwisselingssysteem Tiara. De afgelopen jaren hebben wij die data aangevuld uit databases als de basisadministratie gebouwen (BAG), het Kadaster en andere externe bronnen. De volgende stap is dat wij die data voor ons laten werken, bijvoorbeeld door voorspellingen te doen.’

In de visie van Jaarsma draait het gebruik van data het werk van makelaars om: ‘Makelaars krijgen nu van eindgebruikers de vraag om een geschikt pand te zoeken. Over tien jaar vindt een pand de ideale klant. Nu krijgen makelaars van beleggers een opdracht tot verkoop. Over tien jaar kun je direct twintig potentiële kopers identificeren zodra een pand te koop komt.’

Met data bouwt makelaar adviesrol uit

Met data kunnen makelaars hun adviesrol verder uitbouwen. ‘Op basis van big data kunnen wij adviseren wat er nodig is. Als er in Nieuwegein allemaal logistiek wordt neergezet, wanneer heb je dan genoeg vierkante meters? Als makelaar zie je de lijst met potentiële huurders korter worden en kun je voorkomen dat er wordt gebouwd voor leegstand. Een halfjaar geleden schreef Rabobank dat de kantorenleegstand nog goed is voor 35.000 woningen. Als makelaar kun je aangeven wat er verder nog moet gebeuren in gebieden waarin kantoren uit de markt worden genomen.’

Dit artikel is verschenen in Vastgoedmarkt van januari 2018

Reageer op dit artikel