nieuws

De makelaar als poortwachter tegen witwassen

Financieel

De makelaar als poortwachter tegen witwassen

De implementatie van de vierde richtlijn Wwft eist nieuwe competenties van de makelaar, maar is die daar klaar voor?

Met de komst van de Vierde Witwasrichtlijn verscherpt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Nederlandse implementatie van deze Europese wetgeving wordt de komende maanden verwacht en dat heeft nogal wat voeten in de aarde voor de makelaars in Nederland. Gebrek aan expertise, resources en tijd zijn veelgehoorde zorgen.

Het samenwerkingsverband tussen brancheorganisatie NVM, bedrijfsinformatiespecialist Graydon en ComplyNow moet het voor makelaars een stuk gemakkelijker, sneller en goedkoper gaan maken. Laatstgenoemde partijen gaan makelaars helpen om risicofactoren inzichtelijk te maken en risicobeoordelingen te realiseren. Daarnaast bieden ze een applicatie om op eenvoudige en snelle wijze een cliëntenonderzoek te doen.

De Europese richtlijn is in mei 2015 door de Europese Raad en het Europese Parlement ondertekend. De richtlijn is onderdeel van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en heeft een behoorlijke impact op het dagelijkse werk van de makelaar.

Annie van der Riet, directeur van het NVM-bureau hierover: ‘Indien een NVM-makelaar bemiddelt bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan is die verplicht om bij iedere opdracht een cliëntenonderzoek uit te voeren. Niet alleen naar de klant zelf, maar ook naar de wederpartij met wie de overeenkomst tot stand is gekomen. Kortom, de NVM-makelaar wordt verplicht een due diligence onderzoek uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen geld witgewassen wordt of dat er een terroristische activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht de makelaar vermoeden dat er iets niet in de haak is, dan moet de NVM- makelaar dit melden bij de daarvoor bestemde autoriteiten. Alle contante bedragen boven de 10.000 euro moeten daarnaast gemeld gaan worden bij de Financial Intelligence Uni (FIU).’

Makelaars die niet voldoen aan de nieuwe Wwft richtlijn kunnen hoge boetes verwachten. Om er zeker van te zijn dat alles klopt, moet de makelaar een cliëntenonderzoek uitvoeren, die gestaafd wordt door een beleid die gemaakt is door een onafhankelijke Compliance Officer.

Reageer op dit artikel