nieuws

Beleggingsfondsen strijden voor REIT

Financieel

Vastgoedbeleggers zetten alle zeilen om te voorkomen dat Rutte III in 2020 een streep haalt door hun vrijstelling van de vennootschaps- belastingplicht. De sector hoopt op een nieuwe REIT-structuur of handhaving van de vrijstelling voor Nederlandse beleggers.

Beleggingsfondsen strijden voor REIT

Het aanstaande kabinet Rutte III wil directe vastgoedbeleggingen door fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s) niet langer toestaan. De beoogde maatregel hangt samen met de afschaffing van de dividendbelasting. Voor de Nederlandse vastgoed-FBI pakt de verandering onvoordelig uit. Het vennootschapsbelastingtarief gaat van 0 naar 21 procent. Maar het voordeel van het wegvallen van de dividendbelasting zal vooral andere partijen ten deel  vallen, concluderen Dick Simonis en Wiebe Brink van EY Real Estate.

‘Dit kan niet waar zijn’, zegt Frank van Blokland, directeur van IVBN. De vereniging van institutionele beleggers wil dan ook niet ingaan op de consequenties. ‘We beraden ons op onze stappen.’ Van Blokland kan het kabinetsplan niet rijmen met vaak gekoesterde politieke wensen over de maatschappelijke rol van institutionele beleggers. ‘Onze achterban moet zorgen voor meer middenhuurwoningen. Pensioenfondsen moeten meer investeren in Nederland. En dan dit voornemen.’

Volgens Van Blokland raakt de maatregel niet alleen de vijf beursgenoteerde vastgoedfondsen, maar ook de meeste grote private vastgoedbeleggingsinstellingen in Nederland zoals: Bouwinvest, Altera en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. ‘Vrijwel alle IVBN-leden hebben een FBI-structuur’, aldus Van Blokland.

Het voornemen van Rutte III om het FBI-regime voor vastgoedbeleggers te schrappen komt niet uit de lucht vallen. Haagse rijksambtenaren keken al zeker vanaf begin april van dit jaar naar die mogelijkheid, blijkt uit een zogeheten ombuigings- en intensiveringslijst die sinds 1 juni 2016 openbaar is. Het doel is om het weglekken van belastinggeld naar het buitenland tegen te gaan, de geschatte opbrengst is 50 miljoen euro per jaar. In de lijst is ook sprake van een eenmalige opbrengst aan overdrachtsbelasting bij de herstructurering van vastgoedfondsen. Die winst wordt indicatief geraamd op 700 miljoen euro.

‘De beoogde maatregel komt voort uit een jarenlange discussie over of ook buitenlandse beleggers aanspraak kunnen maken op het Nederlandse FBI-regime’, zegt Wiebe Brink van E&Y Real Estate. ‘Er schijnen 1.500 rechtszaken over te lopen waarvan er twee aan het hof zijn voorgelegd. Onder de claimers van de FBI-status zijn veel Duitse beleggers. De bestuurders daarvan vinden dat ze bij beleggen in Nederland dezelfde status kunnen claimen als Nederlandse partijen. Ze baseren zich op EU-recht. Die discussie irriteert de fiscus al een tijd. Een van de manieren om die vermeende ongelijkheid op te lossen is dan door iedere vastgoed-FBI de regeling te ontzeggen.’

Een niet zo goed imago lijkt de sector volgens Brink ook parten te spelen. ‘De mensen op het ministerie van Financiën lijken een vervelend fiscaal gevoel bij vastgoedbeleggen te hebben. Het wordt al snel geassocieerd met snel verplaatsbaar geld en achterliggende aandeelhouders die via fiscaal-transparante structuren beleggen en daarmee moeilijk “zichtbaar” zijn. De Klimop-affaire heeft ook niet geholpen’, concludeert Brink.

Brink vindt de argwaan niet terecht. ‘Als er een vermogensbestanddeel is dat moeilijk verplaatsbaar is, ook qua belastingheffing, dan is dat vastgoed. We zien die bijna verbeten houding ook bij andere fiscale discussies waar vastgoed bij betrokken is, zoals bij bedrijfsopvolgingen en de vraag of vastgoed al dan niet een onderneming vormt’, aldus Brink.

Volgens Brink wil de vastgoedsector al enige tijd praten over een ‘tailor made’ FBI voor vastgoed waarmee ook meer rekening wordt gehouden met vernieuwingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de activiteiten die een vastgoed-FBI mag verrichten. ‘Waarbij dan denk ik best gesproken kan worden over het continueren van de dividendbelasting’, aldus Brink.

Zie ook:
EY: ‘Nieuwe belastingregel raakt beursgenoteerde FBI’
IVBN: Schrappen FBI-regime moet van tafel

Reageer op dit artikel