nieuws

EY: ‘Nieuwe belastingregel raakt beursgenoteerde FBI’

Financieel

EY: ‘Nieuwe belastingregel raakt beursgenoteerde FBI’

In het regeerakkoord is een maatregel opgenomen op basis waarvan directe beleggingen in vastgoed door fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s) niet langer zijn toegestaan in verband met de afschaffing van de dividendbelasting.

Deze maatregel werkt in volgens adviseur EY disproportioneel nadelig uit voor bestaande vastgoed-FBI’s, waaronder met name de beursgenoteerde vastgoed-FBI’s zoals Wereldhave, Vastned en NSI.

Het FBI regime bestaat al sinds 1969 en beoogt de vennootschapsbelastingdruk weg te nemen bij collectief beleggen via een lichaam. In de praktijk wordt het FBI-regime volledig conform zijn doelstelling vooral benut voor vastgoedbeleggingen en vervult het een vergelijkbare functie met zogenoemde REIT-regimes zoals deze bestaan in veel omringende landen: geen vennootschapsbelastingdruk gecombineerd met een uitdelingsverplichting. Investeerders in vastgoed-FBI’s zijn vooral institutionele beleggers en particulieren.

In de huidige situatie zullen volgens EY vooral buitenlandse partijen ‘last’ ondervinden van de Nederlandse dividendbelasting, doordat zij die niet altijd kunnen verrekenen of terugvragen. Het afschaffen van de dividendbelasting is volgens het regeerakkoord bedoeld om bedrijven gemakkelijker eigen kapitaal uit het buitenland te kunnen laten aantrekken. Dit argument staat echter haaks op het besluit FBI’s niet langer toegankelijk te maken voor (directe) vastgoedbeleggingen.

In de eerste plaats beleggen buitenlandse investeerders veelvuldig in Nederlandse vastgoed-FBI’s. In de tweede plaats ondervinden vastgoed-FBI’s in de dagelijkse praktijk geen hinder van de Nederlandse dividendbelasting, doordat zij zelf recht hebben op een tegemoetkoming (afdrachtsvermindering) en haar aandeelhouders vaak recht hebben op vermindering (bijvoorbeeld op basis van verdragen), teruggaaf (bijvoorbeeld vrijgestelde pensioenfondsen), dan wel verrekening (bijvoorbeeld Nederlandse natuurlijke personen).

De Nederlandse vastgoed-FBI dient haar 0 procent tarief voor de vennootschapsbelasting in te leveren voor een dividendbelastingvoordeel dat vooral door andere partijen zal worden genoten. Volgens EY worden vastgoedfondsen met FBI-status hierdoor onevenredig hard getroffen. Een alternatieve en redelijke oplossing is volgens de adviseur de introductie van een vervangende bronheffing op dividenden uitgekeerd door vastgoed-FBI’s.

Reageer op dit artikel