nieuws

Lagere ltv en minder renteaftrek in 2018

Financieel

Lagere ltv en minder renteaftrek in 2018
Minister Dijsselbloem tekent stukken Miljoenennota tijdens Prinsjesdag 2017

De maximale hypotheek is volgend jaar 100 procent van de waarde van de woning. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd van 50 naar 49,5 procent. Nog maar weinig woningen staan ‘onder water’.

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Miljoenennota. Daarnaast zijn Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) vanaf 2018 verplicht om ieder jaar een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. De groei van de Nederlandse economie bedraagt 3,3 procent in 2017 en groeit volgens het CPB met 2,5 procent in 2018, blijkt uit de Miljoenennota 2018. Minister Dijsselbloem bood de Miljoenennota op Prinsjesdag 19 september aan de Tweede Kamer aan.

In 2018 daalt het werkloosheidspercentage naar verwachting naar 4,3 procent van 4,9 procent in 2017. Dit en volgend jaar komt de inflatie waarschijnlijk uit op 1,3 procent. De koopkracht daalt dit jaar voor modale inkomens met 0,7 procent vanwege de hoger dan eerder verwachte 0,5 procent inflatie in 2017. De  koopkracht stijgt volgend jaar met gemiddeld 0,6 procent. Het begrotingsoverschot dat in 2016 is bereikt, loopt volgend jaar verder op naar 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalt volgend jaar verder naar 54,4 procent van het bbp. De bedrijfsinvesteringen nemen in 2017 met 5,9 procent toe en in 2018 met 4,9 procent.

Het demissionaire kabinet Rutte II merkt in de nota op de gemiddelde huizenprijs snel stijgt en het aantal transacties net zo hoog is als in 2005. De huizenprijzen liggen nu ruim 15 procent hoger dan op het dieptepunt in 2013. Hierdoor neemt de onderwaterproblematiek – waarbij de waarde van de woning lager is dan de hypotheekschuld – verder af. Het aandeel onderwaterhypotheken is tussen begin 2013 en begin 2017 gedaald van 36 procent naar 14,8 procent.

Ondertussen daalden de hypotheekschulden mede als gevolg van beleid in relatieve omvang (minus 0,6 procent van het bbp). Het nettowoningvermogen (brutowoningvermogen minus hypotheekschuld) is hierdoor in 2016 met maar liefst 8,6 procent van het bbp toegenomen. De verwachting is dat de prijzen, mede door de lage rente, ook in 2017 en 2018 blijven stijgen. Van een kredietgedreven zeepbel in de Randstad is volgens DNB vooralsnog geen sprake, want kopers financieren de aankoop in toenemende mate met eigen geld.

Reageer op dit artikel