nieuws

‘Klein deel winkelcentra ongeschonden door internet’

Financieel

Internetwinkelen is een bedreiging voor shopping malls. Alleen winkelcentra die zich bevinden in de buurt van grote welvarende groepen consumenten, zullen hun huurniveaus en bezettingsgraden kunnen handhaven.

‘Klein deel winkelcentra ongeschonden door internet’
Digitale disruptie

Dat schrijft Hugo Machin, bij Schroders medeverantwoordelijk voor de mondiale vastgoedaandelenportefeuilles. De groei van e-commerce heeft ingrijpende gevolgen voor de detailhandel. Online-verkopen zijn wereldwijd jaarlijks met 25 procent gegroeid in de afgelopen jaren en die trend lijkt aan te houden. De vraag is wat er zal gebeuren met de ‘stenen winkels’ in winkelcentra en hoe dit beleggers zal beïnvloeden.

De gevolgen voor de groei van e-commerce zijn op dit moment in de Verenigde Staten het duidelijkst zichtbaar, aldus Machin. Matige verkopen binnen de detailhandelssector hebben daar al geleid tot grote aantallen winkelsluitingen en ontslagen. Het winkelbloedbad in de Verenigde Staten krijgt waarschijnlijk geen vervolg in Europa. In Amerika is namelijk een overschot aan fysieke winkelruimte. Met meer dan 5 m2 per consument beschikbare winkelruimte is dit veel hoger dan elders.

De situatie in de VS wordt nog verergerd door het grote aantal warenhuizen dat een plaats heeft binnen winkelcentra. Het zijn met name de warenhuizen die het slachtoffer zijn van de nieuwe trends. In Europa zijn het veel meer gespecialiseerde kleding- en elektronicawinkels die trekkers vormen in de winkelcentra en minder de grotere warenhuizen. Daarbij zijn de centra in Europa veel dichter bij bevolkingscentra en minder ver weg op het platte land, zoals in de VS.

De Europese premium-centra kunnen zich bovendien omvormen tot plekken waar consumenten naartoe komen voor een ‘shopping experience’. Toch komt Machin tot de slotsom dat slechts weinig van de belangrijkste winkelcentra hun positie de komende tien jaar zullen behouden. Centra die zich bevinden in de buurt van grote welvarende groepen consumenten zullen hun huurniveaus en bezettingsgraden kunnen handhaven.

De trend om sommige winkelcentra om te bouwen tot grotere leisurecenters, zal verder voortgaan. Het mindere segment centra zal wegkwijnen tot een marginaal bestaan. Beleggers in fondsen met een groot gedeelte in winkelcentra doen er goed aan de lessen uit de VS ter harte te nemen: ‘the trend is not your friend’, aldus Machin.

Reageer op dit artikel